Alnabru godsterminal

 • Helhetlig plan for utvidelse av Alnabru

  Utnyttelsen av kapasiteten på Alnabru godsterminal er i ferd med å nå taket, og i tillegg er de jernbanetekniske anleggene snart modne for utskifting. Det er gjort flere strakstiltak for å øke kapasiteten, men det er likevel nødvendig å utvide terminalen for å ta trafikkveksten på bane, både på kort og lang sikt.

 • Adkomstområdet til Alnabru-terminalen utvidet

  Jernbaneverket gjennomførte vinteren 2009/10 en utvidelse av adkomstområdet inn til Alnabru godsterminal. Prosjektet har omtrent fordoblet kapasiteten for inn- og utkjøring gjennom denne adkomsten.

  Utbyggingen av adkomstområdet på Alnabru containerterminal startet i sommer og skal stå ferdig førstkommende mandag. Nye kontrollboder er satt opp ved inngangen til terminalen for å betjene trafikken på fire av kjørefeltene.
 • Ombygging økte kapasiteten på Alnabru

  På Alnabru godsterminal ble det i løpet av 2008 utført en ombygging som øker kapasiteten ved terminalen med 30 prosent. Dette vil gjøre terminalen i stand til å betjene en videre vekst i godstrafikken på jernbane de nærmeste årene.