Prosjektoversikt

Her finner du linker til informasjon om større prosjekter som Jernbaneverket har under bygging.

Byggingen av ny bane fra Farriseidet til Porsgrunn skrider fram. her fra området ved Solum bru (162m) i november 2014. <strong> Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket</strong>
Blant de største prosjektene som er under bygging i 2014 - 2015 er  nye dobbeltspor mellom Holm - Nykirke og Farriseidet - Porsgrunn på Vestfoldbanen og mellom Minnesund - Kleverud på Dovrebanen.

Det kommende storprosjektet mellom Oslo og Ski, den 22 kilometer lange Follobanen, er i oppstartfasen mot slutten av 2014 og vil pågå for fullt de nærmeste årene.
Mellom Bergen og Arna skal det bygges dobbeltspor og prosjektet hadde oppstart i august 2014. Dette omfatter blant annet et nytt tunnelløp gjennom Ulriken som tillegg til det gamle. 

Sommeren 2014 var det også byggestart på prosjektet Hell - Værnes på Nordlandsbanen. Dette omfatter bygging av ny dobbeltsporet bru over Stjørdalselva og dobbeltspor fra Hell stasjon til Værnes Lufthavn. Utviklingen av jernbanen i Trøndelag skal også omfatte elektrifisering av strekningene Trondheim - Steinkjer og Hell - Storlien.

Jernbaneverket jobber også med en rekke store og små planprosjekter, hvor utbyggingene i intercityområdet er de mest omfattende.

Dette innebærer at det skal bygges ut moderne dobbeltspor på strekningene ut fra Oslo til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss. De pågående dobbeltsporutbyggingene på Østlandet vil inngå i intercityutbyggingen.  

For uten de store prosjektene pågår det også en rekke prosjekter for bedre kapasitet og bedre forhold på stasjonene.