Nye nettsider

På jernbaneverket.no ser du i dag første steg mot våre nye nettsider, hvor vi så langt har gjort tilpasninger for å gjøre sidene mobilvennlige og universelt utformet, og lagt et grunnlag for å kunne jobbe videre med stadige forbedringer.

Videreutvikling av løsningen og innholdet fortsetter utover høsten.

Har du innspill eller kommentarer til nettsidene så langt, eller tanker om hva du kunne ønske deg å se i fremtiden, ta kontakt hos kundesenteret.