Verdier og kultur

Jernbaneverket er en sammensatt organisasjon. Vi er spredt på 300 steder i landet. Vår variasjon i alder, kompetanse og erfaring er nødvendig for å ivareta våre felles oppgaver. Denne variasjonen gjør oss sterke!