Innsatsområde 5

Miljø

Mål

Jernbaneverket skal profesjonalisere vårt miljøarbeid og styrke og dokumentere jernbanens miljøfortrinn.