Infrastrukturdivisjonen

Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket har ansvar for drift,vedlikehold og investeringer i jernbanenettet. Oppgavene utføres både av interne og eksterne leverandører.

Sporarbeid på Dovrefjell. (Foto: Njål Svingheim)

Infrastrukturdivisjonen er Jernbaneverkets største divisjon. Hoveddelen består av seks områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område.  I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter,  transport, energi, signal og tele, og  infrastrukturprosjekter.Organisasjonskart infrastrukturdivisjonen

Infrastrukturdirektør: Gorm Frimannslund
Vedlikeholdsdirektør: Odd Erik Berg

Kart over områdeinndelingen i Infrastrukturdivisjonen: