Om Jernbaneverket

Hva gjør Jernbaneverket? Mål og innsatsområder, verdier, kultur og etiske regler 2014 - 2017.

Jernbaneverkets samfunnsoppdrag

"Det transportpolitiske målet for jernbanen er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling"

(Fra Nasjonal transportplan 2014 - 2023)

 

Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.
(Fra regjeringens "Instruks for Jernbaneverket 12.juni 2009")

 Les mer