Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder.

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2015) Mål 2016 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 91,6% 90,0% 90,3% 90,8% 91,0% 90,9%
Flytogets ankomst til Gardermoen 96,6% 95,0% 94,4% 96,8% 96,1% 97,1%
Rushtid i Oslo 87,3% 90,0% 83,0% 84,6% 84,9% 84,5%
Alle godstog (uten malmtog) 79,6% 90,0% 81,7% 79,7% 79,2% 79,5%
Avgang fra Alnabru (godstog) 79,7% 90,0% 93,0% 88,1% 83,5% 87,6%
Regularitet (persontog) 97,7% 98,5% 96,1% 96,9% 95,5% 77,6%

Sist oppdatert: 26.10.2016

Sist oppdatert: 26.10.2016

Sist oppdatert: 26.10.2016