Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder.

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2015) Mål 2016 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 91,6% 90,0% 90,6% 89,8% 90,9% 91,6%
Flytogets ankomst til Gardermoen 96,6% 95,0% 97,0% 94,6% 95,9% 94,6%
Rushtid i Oslo 88,1% 90,0% 86,4% 80,0% 85,2% 84,2%
Alle godstog (uten malmtog) 79,1% 90,0% 78,6% 76,7% 78,7% 78,8%
Avgang fra Alnabru (godstog) 79,7% 90,0% 86,4% 77,3% 82,5% 74,5%
Regularitet (persontog) 97,7% 98,5% 76,4% 97,0% 95,2% 96,9%

Sist oppdatert: 08.12.2016

Sist oppdatert: 08.12.2016

Sist oppdatert: 08.12.2016