Planlagt arbeid på jernbanen

 • Dal-Kløfta, Eidsvoll-Hamar-Dombås og Hamar-Løten: Arbeid på sporet 29. - 30. august

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Kløfta og Dal lørdag 29. august. Vi utfører også arbeid mellom Hamar og Løten lørdag 29. august til søndag 30. august kl. 17:40 og mellom Eidsvoll-Hamar-Dombås fra lørdag 29. august til søndag 30. august kl. 18:00. Strekningene stenger for togtrafikk og NSB organisere alternativ reise. Merk at enkelte tog ikke vil ha alternativ reise.

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon. 

   

 • Drammen-Skien: Arbeid på sporet 29. - 30. august

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Drammen og Skien lørdag 29. august til søndag 30. august kl. 07:00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB organiserer alternativ reise. 

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon.

   

 • Stavanger-Egersund: Arbeid på sporet 21.-23. august

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Stavanger og Egersund fra 21. august kl. 23.55 til 23. august kl. 12.00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB organiserer alternativ reise.

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon.

 • Roa-Jaren-Gjøvik: Arbeid på sporet 5. - 6. september

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Roa-Jaren-Gjøvik fra lørdag 5. september kl. 14:30 til 6. september kl. 05:15. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB organiserer alternativ reise.

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon.

   

 • Asker-Drammen-Hokksund: Arbeid på sporet 5. - 7. september

  Jernbaneverekt utfører arbeid på sporet mellom Asker-Drammen-Hokksund lørdag 5. september til og med søndag 6. september. Strekningen stenger for togtrafikk. NSB og Flytoget organiserer alternativ reise.

  Se www.nsb.no og www.flytoget.no for reiseinformasjon. 

   

 • Lillestrøm-Årnes: Arbeid på sporet 31. august - 11. september

  Jernbaneverekt utfører arbeid på sporet mellom Lillestrøm og Årnes fra 31. august til 11. september. Strekningen stenger for togtrafikk mandag-fredag mellom kl. 09:00 og kl. 14:00. NSB organiserer alternativ reise. 

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon.

   

 • Kløfta-Dal og Eidsvoll-Hamar: Arbeid på sporet 12. - 13. september

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Kløfta-Dal og Eidsvoll-Hamar lørdag 12. september kl. 07:00 til søndag 13. september kl. 19:00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB organiserer alterenativ reise.

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon.

   

 • Stavanger-Egersund: Arbeid på sporet 12. - 13. september

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Stavanger S-Egersund-Moi lørdag 12. september kl. 07:30 til søndag 13. september kl. 07:15. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB organiserer alternativ transport. 

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon.

   

 • Eina-Gjøvik: Arbeid på sporet 12. september - 13. september

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Eina og Gjøvik lørdag 12. september kl. 06:30 til søndag 13. september kl. 18:30. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB organiserer alternativ transport. 

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon. 

   

 • Oslo S-Ski/Mysen: Arbeid på sporet 12.- 13. september

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Oslo S-Ski/Mysen lørdag 12. september kl. 02:00 til søndag 13. september kl. 13:00. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB organiserer alternativ reise. 

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon.

   

 • Eidsvoll-Lillehammer: Arbeid på sporet til 20. september

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Eidsvoll og Lillehammer natten mellom lørdag og søndager frem til natten 19.-20. september.Strekningen stenger for togtrafikk og buss erstatter tog.

  Se nsb.no for reiseinformasjon

   

 • Roa-Jaren-Eina-Gjøvik: Arbeid på sporet 7. - 25. sptember

  Jernbaneverekt utfører arbeid på sporet mellom Roa-Jaren-Gjøvik fra 7. september til 25 september. Strekningen stenger mandag-fredag mellom kl. 07:30 og kl. 18:00. NSB organiserer alternativ reise.

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon. 

   

 • Ski-Mysen: Arbeid på sporet til 25. september

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Ski og Mysen frem til 25. september. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB organiserer alternativ reise.

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon. 

 • Bergen-Arna-Voss: Arbeid på sporet 31. august - 25. september

  Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Arne og Voss fra 31. august til 18. september. Fra 21. september og 25. september blir det utført arbeid mellom Bergen og Voss. Strekningen vil være stengt for togtrafikk mandag-fredag mellom kl. 08:30 og kl. 14:30. NSB organiserer alternativ reise.

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon.

   

 • Sarpsborg-Halden: Arbeid på sporet 9. august-2. oktober

  Jernbaneverket utfører arbeid mellom Sarpsborg og Halden daglig mellom kl. 09:30-14:20 fra 9. august til 2. oktober. Strekningen stenger for togtrafikk. Merk at det vi ikke utfører arbeid i helgene 15.-16. august og 12.-13. september.

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon.

 • Eidsvoll-Dombås: Arbeid på sporet 31. oktober-23. november

  Jernbaneverket skal utføre arbeid på sporet mellom Eidsvoll og Dombås fra lørdag 31. oktober til mandag 23. november. Strekningen stenger for togtrafikk. 

  Se www.nsb.no for reiseinformasjon.