Trafikkmeldinger

 • Gjøvikbanen: Jaren-Gjøvik: Vedlikeholdsarbeid
  Fra 24.11.15 til 27.11.15 mellom kl. 23:00 og 05:30 utfører vi vedlikehold mellom Jaren og Gjøvik. Strekningen stenges for togtrafikk og togselskapene setter opp alternativ transport.
  Berørte toglinjer:
  R30
  Finn mer informasjon på nettsiden til togselskapet:
 • Sist oppdatert:
  Dovrebanen: Dovre og Rørosbanen: Arbeid på sporet.
  Fra 31.10.15 til 01.12.15 utfører vi arbeid mellom Eidsvoll og Lillehammer. Strekningen stenges for togtrafikk og togselskapene setter opp alternativ transport. Enkelte tog mellom Oslo S og Trondheim S blir ikke erstattet med alternativ transport.
  Berørte toglinjer:
  NSB Regiontog Oslo S - Trondheim S R10
  Finn mer informasjon på nettsiden til togselskapet: