Se punktlighetstall og tiltak

Her vil Jernbaneverket jevnlig publisere oppdaterte tall for punktlighet og regularitet i togtrafikken.

Punktlighetsgraf de siste 13 måneder

Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.

Med regularitet menes det antall tog som blir kjørt som planlagt i rutetabellene. Tog som lang tid i forveien er planlagt innstilt som følge av sporarbeider, tas ikke med.

Oppetid mht punktlighet defineres ut fra forsinkelsestimer pga infrastrukturen i forhold til sum av planlagte togtimer per år.

(*Planlagte togtimer (person- og godstog)
(**Forsinkelstimer pga infrastrukturen ekskl trafikkavvikling og ytre forhold)

Jernbaneverket gjennomfører en rekke tiltak for å bedre punktligheten i togtrafikken.
Liste over tiltak i 2015.

Informasjon om hver enkelt togavgang kan du finne her: Punktlighet "Mitt tog" 

Hovedårsaker til forsinkelser i uke 34

 • Feil på linjeblokk på strekninga Fetsund-Roven på Kongsvingerbanen
 • Feil i en sporveksel i Lieråstunnelen på Drammenbanen
 • Feil i sporvekselgruppe ved Brakerøya på Drammenbanen
 • Mistanke om solslyng ved Sarpsborg-Skjeberg på Østfoldbanen
 • Feil i en sporveksel ved Lillestrøm stasjon på Hovedbanen
 • Feil i et tog ved Vevelstad på Østfoldbanen
 • Personulykke ved Bryne på Sørlandsbanen
 • Feilaktig indikasjon om tog i sporet ved Skøyen stasjon på Drammenbanen
 • Feilaktig indikasjon om tog i sporet ved Fagernut på Bergensbanen
 • Mistanke om solslyng ved Strandlykkja på Dovrebanen
 • Gjentakende feil i sporveksel ved Hommelvik på Nordlandsbanen
 • Feil i fjernstyringen ved Lysaker på Drammenbanen
 • Feil i en sporveksel ved Skøyen på Drammenbanen
Publisert av: Njål Svingheim