Se punktlighetstall og tiltak

Her vil Jernbaneverket jevnlig publisere oppdaterte tall for punktlighet og regularitet i togtrafikken.

Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.

Med regularitet menes det antall tog som blir kjørt som planlagt i rutetabellene. Tog som lang tid i forveien er planlagt innstilt som følge av sporarbeider, tas ikke med.

Oppetid mht punktlighet defineres ut fra forsinkelsestimer pga infrastrukturen i forhold til sum av planlagte togtimer per år.

(*Planlagte togtimer (person- og godstog)
(**Forsinkelstimer pga infrastrukturen ekskl trafikkavvikling og ytre forhold)

Jernbaneverket gjennomfører en rekke tiltak for å bedre punktligheten i togtrafikken.
Liste over tiltak i 2015.

Informasjon om hver enkelt togavgang kan du finne her: Punktlighet "Mitt tog" 

Hovedårsaker til forsinkelser i uke 46

  • Ombygging på Hell stasjon på Nordlandsbanen
  • Storfe på linja mellom Helleland og Ueland på Sørlandsbanen
  • Feil i strømforsyningen på strekningen Sira-Stavanger på Sørlandsbanen
  • Feil i sporveksel ved Asker stasjon på Drammenbanen
  • Feil i sporfelt på Drammenbanen
  • Et tog med feil sperret linja ved Langhus på Østfoldbanen
  • Signalfeil på strekningen Eriksrud-Brakerøya på Drammenbanen
  • Person felte et tre over linja mellom Jessnes og Brumunddal på Dovrebanen