Se punktlighetstall og tiltak

Her vil Jernbaneverket jevnlig publisere oppdaterte tall for punktlighet og regularitet i togtrafikken.

Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.

Med regularitet menes det antall tog som blir kjørt som planlagt i rutetabellene. Tog som lang tid i forveien er planlagt innstilt som følge av sporarbeider, tas ikke med.

Oppetid mht punktlighet defineres ut fra forsinkelsestimer pga infrastrukturen i forhold til sum av planlagte togtimer per år.

(*Planlagte togtimer (person- og godstog)
(**Forsinkelstimer pga infrastrukturen ekskl trafikkavvikling og ytre forhold)

Jernbaneverket gjennomfører en rekke tiltak for å bedre punktligheten i togtrafikken.
Liste over tiltak i 2015.

Informasjon om hver enkelt togavgang kan du finne her: Punktlighet "Mitt tog" 

Hovedårsaker til forsinkelser i uke 26

  • Brann i lokomotiv i godstog mellom Sjoa og Otta på Dovrebanen
  • Gjentakende feil i sporveksel 5 ved Lillestrøm stasjon på Hovedbanen/Gardermobanen
  • Feil i lokomotiv i godstog mellom Ustaoset og Haugastøl på Bergensbanen
  • Sprengingsuhell under anleggsarbeider ved Rombak på Ofotbanen
  • Skiftelokomotiv sporet av på Alnabru godsterminal
  • Feil i sikringsanlegg ved Bergsvika på Dovrebanen
  • Feil i strømforsyningen på Oslo S/Romeriksporten på Gardermobanen
  • Feil i fjernstyringsanlegget ved Straumsnes på Ofotbanen
  • Feil i godstog ved Brakerøya på Drammenbanen
Publisert av: Njål Svingheim