Se punktlighetstall og tiltak

Her vil Jernbaneverket jevnlig publisere oppdaterte tall for punktlighet og regularitet i togtrafikken.

Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.

Med regularitet menes det antall tog som blir kjørt som planlagt i rutetabellene. Tog som lang tid i forveien er planlagt innstilt som følge av sporarbeider, tas ikke med.

Oppetid mht punktlighet defineres ut fra forsinkelsestimer pga infrastrukturen i forhold til sum av planlagte togtimer per år.

(*Planlagte togtimer (person- og godstog)
(**Forsinkelstimer pga infrastrukturen ekskl trafikkavvikling og ytre forhold)

Jernbaneverket gjennomfører en rekke tiltak for å bedre punktligheten i togtrafikken.
Liste over tiltak i 2015.

Informasjon om hver enkelt togavgang kan du finne her: Punktlighet "Mitt tog" 

Hovedårsaker til forsinkelser i uke 27

  • Feilaktig indikasjon om tog i sporet i Oslotunellen
  • Signalfeil på strekningen Oslo S-Ljan på Østfoldbanen
  • Feil i strømforsyningen i Lieråstunellen på Drammenbanen
  • Et tre falt over anlegget for strømtilførsel på strekningen Holm-Holmestrand på Vestfoldbanen
  • Feil i en sporveksel ved Ski på Østfoldbanen
  • Tog med feil sperret spor på Oslo S
  • Vannsprut på strømforsyningsanlegget på strekningen Ottestad-Hamar på Dovrebanen
  • Flere feilaktige indikasjoner om tog i sporet i ved Nykirke på Vestfoldbanen
  • Feilaktige indikasjon om tog i sporet på Oslo S