Jernbaneverkets forhold til media

Mediene kan forvente at Jernbaneverket:

  • Raskt etablerer dialog og opptrer likt overfor hele pressen.
  • Har åpenhet i alle saker som ikke krever taushetsplikt, eller som etterforskes av politi.
  • Gir fortløpende informasjon om utviklingen i en sak.
  • Gir nødvendig bakgrunnsinformasjon.
  • Praktiserer meroffentlighet i forhold til Offentlighetsloven.

Jernbaneverket forventer at:

  • Vær varsom plakaten overholdes ved omtale av dødsulykker/selvmord
  • Kilden har krav på opplesing av uttalelser når situasjonen blir vurdert til å kreve det.

Informasjonsdirektør
Informasjonsdirektør i Jernbaneverket er Jan Erik Kregnes
Telefon: 916 55 421.