2006

 • Jernbaneverket og Meteorologisk institutt med samarbeidsavtale

  Jernbaneverket og Meteorologisk institutt signerte onsdag 20.desember en rammeavtale om utveksling av værdata og samarbeid. Bakgrunnen er Jernbaneverkets økende behov for værobservasjoner og værvarsler som grunnlag for en trygg togtrafikk. Det skal også settes opp flere værstasjoner langs jernbanenettet.

 • NSB setter opp flere ekstratog enn i fjor

  Etterspørselen etter plasser på fjerntogene denne julen har gjort at NSB setter inn flere ekstratog og vogner enn de siste årene. Planen var 22 900 flere plasser i fjerntogene, men dette var ikke nok og enda flere plasser måtte til. Bergensbanen og Nordlandsbanen er de strekningene der kapasiteten økes mest.

 • Svingen og Åsåker holdeplasser klare før jul

  Julepresangen til folk i Fet og Røyken kommuner er at utbedringsarbeidene på Svingen og Åsåker har gått raskere enn forventet. Svingen får togstopp igjen fra 21. desember og Åsåker fra 22. desember.

 • Dovrebanen åpnet igjen ved Dombås

  Dovrebanen ble ved 01-tiden natt til onsdag åpnet igjen ved Dombås stasjon der noen vogner i et godstog sporet av natten før. Trafikken går dermed som normalt igjen på Dovrebanen også nord for Dombås.

 • Åsåker holdeplass tas i bruk igjen i januar

  Åsåker holdeplass på Spikkestadbanen skal tas i bruk igjen i januar. Jernbaneverket vil foreta en del utbedringer på holdeplassen, slik at på- og avstigningsforholdene blir tryggere. Arbeidene starter opp umiddelbart og skal etter planen være fullført til ruteendringen 8.januar.

 • Dovrebanen sperret ved Dombås

  Et godstog fra CargoNet AS sporet natt til tirsdag av med to vogner ved Dombås stasjon på Dovrebanen. Arbeidet med først å få vognene på sporet og så å reparere sporet, vil ta en del tid.

 • Svingen holdeplass tas bruk igjen i januar

  Svingen holdeplass på Kongsvingerbanen skal tas i bruk igjen i januar. Jernbaneverket har nå startet arbeidet med å bygge lengre plattform på holdeplassen, slik at på- og avstigningsforholdene blir tryggere. Dersom alt går etter planen, skal holdeplassen kunne gjenåpnes til ruteendringen 8.januar.

 • Anlegget i gang Sandnes - Stavanger

  Anleggsarbeidene på det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger er nå full gang. Det vil sammen med den nye godsterminalen på Ganddal bli investert for om lag to milliarder kroner i jernbanens infrastruktur i Stavangerområdet de kommende årene.

 • Søkjelys på rassikring på Bergensbanen og Flåmsbana

  Jernbaneverket kartlegg systematisk alle banestrekningar med tanke rasfare. Dei banane som er mest utsette for ras, får sjølvsagt spesiell merksemd. No før jul vert det til dømes gjennomført ei systematisk kartlegging av rasfaren langs Vossebanen.

 • Network Statement i ny utgave

  Jernbaneverkets Nettbeskrivelse, Network Statement, er nå lagt ut på internett i ny utgave. Årets versjon av Network Statement er den femte i rekken der Jernbaneverket beskriver sitt produkt for togselskapene. Nytt i årets utgave er at også tømmerterminalene er lagt inn og beskrevet.