Fire ukers stans i togtrafikken på Vestfoldbanen

Vestfoldbanen stenges for trafikk fra klokka 01.00 lørdag 29. oktober, til klokka 04.00 mandag 28. november. Fra 29. oktober til 7. november blir det stengt mellom Drammen og Stokke. Fra 7. november til 28. november blir det stengt mellom Drammen og Tønsberg.

Årsaken er at dobbeltsporprosjektet Holm-Nykirke trenger fire uker på å koble sammen den nye parsellen med eksisterende bane, gjøre ferdig inngangspartiet til stasjonshallen og teste alle systemer før åpningen 28. november.


Stasjonshallen i Holmestrand gjennomgår den siste finpussen. Så skal alle systemer og signaler testes, eventuelt justeres og dobbeltsjekkes før åpning. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket.

Også vedlikehold andre steder på Vestfoldbanen

Jernbaneverket skal også utføre viktige vedlikeholdsoppgaver på deler av strekningen fra
29. oktober – 7. november: 
Ringen i Tønsberg skal få nytt kontaktledningsanlegg. I tillegg skal pukken i sporet renses og jernbanebroen over Kaptein Hoffs allé byttes ut. Samtidig får Sem stasjon totaloppgradert sporet, noe som gjør det mulig å gi bedre togtilbud fra desember. 

Alternativ transport

NSB setter opp alternativ transport, og oversikt over dette finner du på NSB sine sider under planlagte arbeider:
Drammen - Stokke (29. oktober - 7. november)
Drammen - Tønsberg (7. november - 28. november)

Se flere detaljer i denne artikkelen.