2016

 • Forbod mot sal av brukte kreosotsviller

  Jernbaneverket har innført totalforbod mot å selje eller gje bort utrangert kreosotimpregnert trevirke. Alt slikt trevirke vert anten handtert som farleg avfall, eller brukt om att internt til jernbaneføremål.

 • Ekspresstog på Vestfoldbanen og flere godstog

  Fra ruteendringen i desember blir det flere tog på både Vestfold- og Dovrebanen. Men det er i godstrafikken det blir størst økning med flere nye godstogpar på hovedstrekningene.

 • Fire ukers stans i togtrafikken på Vestfoldbanen

  Vestfoldbanen stenges for trafikk fra klokka 01.00 lørdag 29. oktober, til klokka 04.00 mandag 28. november. Fra 29. oktober til 7. november blir det stengt mellom Drammen og Stokke. Fra 7. november til 28. november blir det stengt mellom Drammen og Tønsberg.

  Ingressbildet viser arbeider som skjer i den nye stasjonshallen i Holmestrand.
 • Assistansetjeneste innføres på Asker og Sandvika stasjoner

  Blinde, svaksynte, bevegelseshemmede og andre med redusert fremkommelighet skal nå få hjelp på Asker og Sandvika stasjoner. Jernbaneverket innfører fra 15. oktober en assistansetjeneste til og fra togene.

 • Ny versjon av Togtider

  Jernbaneverkets app Togtider er her i ny og oppdatert versjon (2.0). I togtider får du informasjon om alle landets togavganger i sanntid og masse nyttig informasjon om stasjonen din. Last den ned fra App Store eller Google Play i dag.

  Jernbaneverkets app Togtider er her i ny og oppdatert versjon (2.0). I togtider får du informasjon om alle landets togavganger i sanntid og masse nyttig informasjon om stasjonen din. Last den ned fra App Store eller Google Play i dag.
 • Mange ville høre om planene for 2017

  Over 200 personer fra Jernbaneverkets mange leverandører ville høre om planene for virksomheten i 2017. Hele leverandørmarkedet var representert.

 • Kundeportalen er her

  Kundeportalen gir Jernbaneverkets kunder, jernbaneforetakene og terminaloperatørene, tilgang til informasjonen og tjenestene de trenger for å løse sine oppgaver. Intensjonen med kundeportalen er at samhandlingen, informasjonsflyt og effektivitet mellom infrastrukturforvalter og operatører skal bli bedre.

  Kundeportalen gir Jernbaneverkets kunder, jernbaneforetakene og terminaloperatørene, tilgang til informasjonen og tjenestene de trenger for å løse sine oppgaver.
 • Sykkelhotell i sykkelbyen Lillestrøm

  Det første av to sykkelhotell på Lillestrøm åpnet sine dører 10. oktober. På messesiden av stasjonen er det nå plass til 394 sykler innendørs, noe som skal bidra til at flere reiser kollektivt og miljøvennlig.

 • Statsbudsjettet 2017: Høy aktivitet og store planoppgaver

  God framdrift på jernbaneprosjektene som er i gang. Høy aktivitet i vedlikeholdet og planleggingsmidler for å legge til rette for mulig oppstart av flere nye prosjekter i 2018. Dette legges det opp til i statsbudsjettet for neste år. Byggingen av Follobanen går for fullt og tar neste år nesten halvparten av investeringene i jernbanen.

 • Fullført prosjekt langs Mjøsa

  Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet fersk turveg og lokalveger langs Mjøsa fredag ettermiddag, feiret nabolaget at den nye hverdagen uten anleggsstøy og anleggstrafikk endelig kan begynne.