Hvordan har du opplevd sommerstengingen?

Har du vært berørt av sommerstengingen av jernbanen i Osloområdet i sommer? Her kan du gi Jernbaneverket din tilbakemelding på stengingen.

Publisert av: Jernbaneverket