2010

 • Jernbaneverket informerer

  Det vil komme nye rutetider for Spikkestadbanen. Ruteendringene trer tidligst i kraft fra desember 2012.

  Jernbaneverket informerer
 • Bedre informasjon på stasjonene

  Jernbaneverket monterer nye informasjonsanlegg for togpassasjerene ved 87 stasjoner på Østlandet. Stasjonene får monitorer eller anvisere som viser togavganger og eventuelle forsinkelser. Stasjonene får også bedre høyttaleranlegg.

  Bedre informasjon på stasjonene
 • Leiar for punktlegskap tilsett i Jernbaneverket

  Tone Norløff er tilsett som leier for punktlegskap i Jernbaenverket. Norløff er nåværande plansjef for fremkommeleg-/punktlegskap i Ruter. Ho vil tiltre i stillinga i løpet av første kvartal 2011.

 • Arendal - Åmlibanen 100 år

  Fredag 17. desember er det 100 år siden jernbanen mellom Arendal og Åmli ble offisielt åpnet. Dagen markeres lokalt med ekstratog til Simonstad og jubileumsarrangement på Åmli stasjon.

  Arendal - Åmlibanen 100 år
 • Klart for sporlegging i Bærumstunnelen

  Mandag 8. august 2011 kjører de første godstogene gjennom Bærumstunnelen, og én uke senere følger persontogene etter. Fram til da blir det hektisk innspurt med de jernbanetekniske anleggene.

  Klart for sporlegging i Bærumstunnelen
 • Ungdom velger jernbanefag

  Interessen for jernbanefag har skutt fart i løpet av det siste året. Plutselig er det hard kamp om lærlingeplassene, og ti ganger så mange søker jernbanestudier.

  Ungdom velger jernbanefag
 • Drammenbanen opna att ved Sandvika

  Drammenbanen blei klokka 15.20 åpna for trafikk att forbi Sandvika stasjon. Banen blei stengd like før klokka 12 då ein gravemaskin skada eit åk som held opp kontaktleidningen for alle fire spora på staden.

 • Drammenbanen stengt ved Sandvika

  Like før klokken 12 tirsdag 7.desember kom en gravemaskin borti en mast som holder kontaktledningene ved Sandvika stasjon. Drammenbanen er derfor stengt inntil skadene er reparert, dette kan tidligst være ferdig mellom klokken 16 og 17.

 • Ruteendringen: Større konkurranse i godstrafikken

  Ved omleggingen til ny rutetermin for togtrafikken søndag 12.desember blir det samtidig flere godstog. I alt er det nå 14 togselskaper på norske spor og ti av dem driver godstrafikk. På flere strekninger øker nå kapasiteten som følge av konkurransen på sporet. Sju strekninger i Jernbaneverkets nett er erklært overbelastet.

  Ruteendringen: Større konkurranse i godstrafikken
 • Tryggere ved Randsfjordbanen

  Gjennom de siste årene har Jernbaneverket lagt ned til sammen 41 planoverganger på Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss. Planovergangene er erstattet av andre løsninger som underganger, bruer og oppsamlingsveier langs sporet. –Det blir stadig bedre forhold for de som må krysse sporet, men vi er ennå ikke ferdige, sier prosjektleder Sigurd Grønningsæter.

  Tryggere ved Randsfjordbanen