2009

 • Om tjenesten ”Trafikken nå”

  På Jernbaneverkets internettsider kan du nå finne informasjon om togtrafikken i ”sanntid”. Trafikkinformasjonen hentes fra jernbanens signalsystemer og gir et bilde av trafikksituasjonen i øyeblikket.

 • Nydalen holdeplass tatt i bruk

  Ny lang betongplattform, leskur, benker og belysning erstatter den gamle og skjeve treplattformen på Nydalen holdeplass i Oslo.

  Nydalen holdeplass tatt i bruk
 • Jernbaneverket avvikler signalkontrakt med ABB

  Jernbaneverket har i dag meddelt ABB at samarbeidet om signalanlegget Merkur vil bli avviklet. Siktemålet har vært at det skal leveres signalanlegg som er typegodkjent for bruk på ulike typer strekninger og stasjoner.

  Jernbaneverket avvikler signalkontrakt med ABB
 • Kvartersavganger på Jærbanen

  Etter at en del lokaltog mellom Stavanger og Sandnes har vært innstilt i dag, vil det igjen gå tog hvert kvarter mellom de to byene. Det første toget fra Stavanger går kl. 16.55 og det første fra Sandnes kl. 17.40. Det kan fortsatt oppstå mindre forsinkelser på grunn av problemer med å kjøre sporveksler som følge av at det legger seg snø og is i vekslene.

 • Rørosbanen opna att ved Koppang

  Rørosbanen er fredag morgon 18/12 opna att gjennom Koppang stasjon. Trafikken går som normalt på strekninga.

 • Rørosbanen mellombels stengd ved Koppang

  Rørosbanen er torsdag kveld mellombels stengd på Koppang stasjon etter eit samanstøt på stasjonen.

 • Innsjekking til flyet mulig på Oslo S

  Torsdag 17.desember åpnet flyselskapet Norwegian i samarbeide med Flytoget de første innsjekkingsautomatene på Oslo Sentralstasjon. Nå kan flypassasjerer slippe innsjekkingskøer på Gardermoen og gjøre alt ferdig før de går på Flytoget. - Flere stasjoner vil få dette etter hvert, sier direktør i Flytoget, Linda Bernander Silseth.

  Innsjekking til flyet mulig på Oslo S
 • Jernbanen blir stadig tryggere

  Gjennom de siste ti årene er det gjennomført en rekke tiltak for å bedre sikkerheten i jernbanetrafikken. Tiltak som GSM-R-radiosamband mellom tog og togleder på alle baner, ATC på Rørosbanen, alarm i togledersentralene dersom tog passerer rødt lys, rassikringsarbeider og ikke minst nedleggelse av mer enn 1100 planoverganger bidrar alle til at jernbanen blir stadig tryggere.

  Jernbanen blir stadig tryggere
 • Dobbeltsporet Sandnes – Stavanger offisielt opna

  Måndag 14 .desember vart det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger offisielt opna av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Samtidig med at banen mellom dei to byane er modernisert for 2,2 milliardar kroner med nye spor og nye haldeplassar, vart det frå opningsdagen også togavgangar kvart kvarter på strekninga.

  Dobbeltsporet Sandnes – Stavanger offisielt opna
 • Bli en tunneldøper

  Den nye jernbanetunnelen gjennom Frodeåsen er foreløpig navneløs og nå inviterer Jernbaneverket publikum til å komme med navneforslag, vinneren blir belønnet med en ganske så spesiell opplevelse.

  Anleggsmaskiner inne i Frodeåsen