Nyhetsarkiv

 • Klart for utskifting av 220 tonns stålbru ved Egersund

  Rett før midnatt fredag 26.august starter en omfattende operasjon for å skifte ut stålbrua Launes 1 ved Egersund. I løpet av tre døgn skal den gamle stålbrua i Launes-sundet løftes ut og en ny bru løftes inn.

 • Til redaksjonene: Presseinvitasjon

  Historisk fornyelse av Jernbaneverkets maskinpark. Nye arbeidsmaskiner presenteres.

  Ingressbildet viser en av Jernbaneverkets arbeidsmaskiner.
 • Helgejobb på flere banestrekninger

  Helgen 26.-29. august utfører Jernbaneverket arbeider på Dovrebanen, Hovedbanen, Østfoldbanen, Gjøvikbanen og Sørlandsbanen.

  Denne helgen skal det jobbes på flere banestrekninger.
 • Film: Følg Follobanen!

  Halvert reisetid, Jernbaneverkets største kontrakter, arbeidstakere fra om lag femti land, kombinasjon av nye og gamle arbeidsmetoder, Nordens lengste jernbanetunnel og nytt kollektivknutepunkt. Følg Follobaneprosjektets utvikling i ny film om prosjektet.

 • Sporbygging fullført Holm - Nykirke

  I forrige uke la sporbyggetoget de siste skinnene og svillene i den nye stasjonshallen i Holmestrand. Nå er det 14,3 km sammenhengende dobbeltspor – pluss to ekstra spor på stasjonen.

 • Bane NOR SF er etablert

  Ansvaret for jernbanens infrastruktur og eiendommer skal fra 1.januar 2017 samles i et nytt statsforetak. Navnet på det nye foretaket er Bane NOR SF.

 • CargoNet med ny togpendel til Skåne

  CargoNet oppretter nå et nytt togpar som gir nye forbindelser mellom Norge og kontinentet. Mellom Alnabru i Oslo og Trelleborg kan 100 trailere ukentlig fraktes hver veg fra 3.september.

 • Ny parkeringsordning på Steinkjer stasjon

  Fra 16.august er det innført pendlerparkering med SMS-oblat på Steinkjer stasjon. Hensikten er å sikre at parkeringsplassen på stasjonen forbeholdes togreisende.

 • Bygger beredskapsterminaler for godstrafikken

  Jernbaneverket totalfornyer nå strekningen fra Voss til Palmafoss og bygger beredskapsterminal der. Innen utgangen av året skal beredskapsterminaler for godstrafikken på hovedstrekningene stå klare.

 • 39 % økning i togreiser Oslo – Stockholm

  10.august er det ett år siden SJ startet opp trafikken med X 2000 mellom Oslo og Stockholm. Det har gitt en vekst i trafikken på hele 39 % og mellom Oslo og Karlstad på 76 %.