Nyhetsarkiv

 • Storjobb i 16 dager mellom Oslo S og Lysaker

  Jernbaneverket skal oppgradere jernbanen mellom Oslo S og Lysaker i 16 dager fra og med lørdag 18. juli til mandag 3. august. Strekningen stenges for togtrafikk og kundene må benytte alternativ transport.

  Ingressbilde viser arbeider som tidligere er gjort ved Oslo S.
 • Østlandsbyer mangler spor til parkering av flere tog

  Befolkningsveksten og trafikkveksten gjør det nødvendig å bedre togtilbudet på Østlandet. Derfor planlegger Jernbaneverket for flere avganger og flere spor.

 • Sommerstengt på deler av  Vestfold- og Hovedbanen

  Flere banestrekninger stenges for oppgradering i løpet av sommermånedene. I perioden 4. juli til 17. juli blir deler av Vestfoldbanen og Hovedbanen stengt for oppgradering.

 • I sommer oppgraderer vi jernbanen

  Jernbaneverket gjennomfører omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på jernbanenettet i sommer.

 • 1120 meters kryssingsspor på 12 uker

  Det er travelt på Rombak stasjon på Ofotbanen i sommer. Kryssingssporet forlenges og traseen forbedres. Alt må være klart i starten på september, vinteren kommer tidlig så langt nord.

 • Siste tunnelsalve fyrt av i Eidangertunnelen

  Onsdag 24. juni ble den siste tunnelsalven til Farriseidet – Porsgrunn prosjektet fyrt av i Eidangertunnelen. Syv tunneler med samlet lengde på 15,3 km er nå ferdig drevet, det var verdt en feiring.

 • Ringeriksbanen: Kvalitetssikring støtter utredningene

  - Utredningene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen om Ringeriksbanen er gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Persontrafikk på Solørbanen!

  Norsk jernbanemuseums karéttog legger søndag ut på en ny tur/retur Hamar-Flisa. Siste gang var i 2010, da man markerte 100 års jubileet for Solørbanens nordre del.

  Ingressbildet viser veterantoget Karoline.
 • Flom- og rassikring på Bergensbanen

  Bergensbanen har store utfordringer knyttet til ras- og flomfare. Gjentatte ganger blir banen stengt på grunn av ras, rasfare eller flom. Jobben med å gjøre banen bedre i stand til å takle vær- og klimautfordringene er omfattende og pågår kontinuerlig.

  Bogelia ved Vaksdal er svært rasutsatt. Her bygges det nå en mur langs E16 for å hindre rasmasser som går over jernbanens rasoverbygg i å komme tilbake ned i sporet fra veien
 • Jobber fram en bedre bane i Gudbrandsdalen

  Nå har ballastrenseverket startet opp med rensing av ballasten på Dovrebanen i Gudbrandsdalen. Strekningen Hundorp – Fron, som fikk store skader under flommen i 2013, er først ut. Resultatet blir en vesentlig bedre og mer robust bane.

  Ballastrenseverket i arbeid på Hundorp