Min arbeidsdag

 • Jakter kriminelle

  Tina Langaas jakter på sosial dumping og ren kriminalitet.

 • Ferdig med pilot

  Han forteller hva ny kontaktledning betyr for Jærbanen.

 • Ettertraktet

  Cecilie Øvergård er både banemontør og maskinfører.

 • Fjerner trafikkfeller

  Målet er å fjerne alle planovergangene.

 • 50 år i tjeneste

  Han er én av tre sluttkontrollører.

 • Gneg gråstein

  «Tunnelboring er i alle fall betre enn sprenging»

 • Sikkerhet

  «Skrekkscenariet ville vært om alle var enige …»

 • Jernbaneteknikeren

  «Norge, snart et veldig interessant jernbaneland.»

 • Helhetlig IC-prosjekt

  «Mest mulig skal gjøres én gang og helhetlig.»

 • Sjef for en suksess

  Han er sjef for en jernbanesuksess som vekker internasjonal oppsikt. Dyre Martin Gulbrandsen har ansvar for et system som avregner togenes strømforbruk over store deler av Europa. Og alle sparer strøm og tjener penger…