Jernbanemagasinet banner
Møte med

Godsgeneral

Jernbaneverkets nye «godsgeneral» vil ha med næringslivet på et felles løft for gods på bane.

Min arbeidsdag

Jernbaneteknikeren

«Norge, snart et veldig interessant jernbaneland.»

Togreisen

Et skinneeventyr

Interrail – med barn på syv og ti år. Det ble et eventyr.

Toget slår alle rekorder
August 2015

Toget slår alle rekorder

– Jeg ville aldri kjørt bil til og fra Oslo hver dag! Det sier Anja Lyng Bækken. Med tre tog i timen mellom Eidsvoll og Oslo er toget hennes naturlige...

Rimeligere jernbane
August 2015

Rimeligere jernbane

Studenter ved NTNU i Trondheim vil få en nøkkelrolle når Jernbaneverket tar i bruk 3 D. Det gir raskere planlegging og ti prosent rimeligere jernbane....

Spagetti av stål
Bildefortellingen

Spagetti av stål

Ikke siden midten på 1990-tallet har det vært et travlere år for kvartetten på skinnetoget

  • Nyhet Nye tømmerterminaler

    Nye tømmerterminaler

    På Koppang oppgraderes en gammel tømmerterminal til en topp moderne terminal med solid dekke og nytt spor tilpasset lange tømmertog. Også flere andre terminaler fornyes.

  • Nyhet Jernbanen mellom Oslo og Stockholm har sørget for å knytte bånd mellom land og folk i 144 år. Nå ivrer svenskene for ny bane Lillestrøm-Arvika.

    Nytt tog - sprengt bane

    Jernbanen mellom Oslo og Stockholm har sørget for å knytte bånd mellom land og folk i 144 år. Nå ivrer svenskene for ny bane Lillestrøm-Arvika.