Jernbanemagasinet banner
Møte med

Litt cowboy

Pendlergeneralen som nå forlater barrikadene, innrømmer at han har vært «unorsk i væremåten. Litt cowboy.»

Min arbeidsdag

Sikkerhet

«Skrekkscenariet ville vært om alle var enige …»

Togreisen

Mot friheten

Flyktninger møter slagordet «Menneskeheten tar toget»

Oktober 2015

Vi endrer jernbanen nå

Jernbaneverket gjennomgår i disse dager historiske endringer som griper direkte inn i hverdagen til 2450 ansatte i infrastrukturdivisjonen.

Oktober 2015

Ny tid for gods

Jernbaneverket lanserer en ny godsstrategi med både kortsiktige og langsiktige tiltak. En distributør åpner for å øke togtransporten med 50 prosent.

Bildefortellingen

Norgeshistorie i HARD ROCK

Et monster av en tunnelboremaskin (TBM) klargjøres for et historisk prosjekt i norsk jernbanehistorie. Den 150 meter lange maskinen skal måle krefter med ekte norsk Hard Rock; gneis og granitt. Om seks uker begynner «chips»-produksjonen i Ulriken.

 • Nyhet

  Punktlighet i ryggmargen

  Flytoget følger opp hver eneste forsinkelse. Målet er at 97 prosent av togene er i rute.

 • Nyhet

  Åpner ny godskorridor

  Fra ruteomleggingen i desember knyttes Norge til et nettverk av godskorridorer.

 • Nyhet

  Ved et tidsskille

  – Vi er ved et tidsskille i måten å bygge tunneler for jernbane, hevder Øyvind Dammyr. Ingeniørgeologen er overbevist om at TBM kan bli foretrukket i flere norske jernbaneprosjekter.