Nyheter

 • – Vi skal lykkes med innføring av ERTMS

  På tampen av august markerte samferdselsministeren åpningen av Norges første ERTMS-strekning. Dette er et enormt teknologisk fremskritt for jernbanen. Men helt problemfritt har det ikke vært. Direktør for Signal og tele, Sverre Kjenne, forklarer hvorfor.

  – Vi skal lykkes med innføring av ERTMS
 • Rekordstor satsing på planlegging

  Regjeringen satser hardere på InterCity-nettet på Østlandet. For 2016 er det satt av 835 millioner kroner til planlegging av de fire InterCity-strekningene.

  Rekordstor satsing på planlegging
 • Kraftig styrking av jernbanevedlikeholdet i 2016

  Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett får en økning på 30 % i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det betyr at Jernbaneverket kan fortsette å ta inn på det store vedlikeholdsetterslepet i infrastrukturen.

  Kraftig styrking av jernbanevedlikeholdet i 2016
 • Statsbudsjettet 2016: Gode nyheter for dem som bruker toget

  Regjeringen legger opp til en betydelig vekst i vedlikeholdsmidlene til Jernbaneverket i statsbudsjettet for 2016. Det er bevilgningene til fornyelse av gammel infrastruktur som øker mest med en vekst på over 30 prosent i forhold til inneværende år.

  Statsbudsjettet 2016: Gode nyheter for dem som bruker toget
 • Helgearbeid på Vestfold- og Gardermobanen

  I helga 9. til 12. oktober gjennomføres det nødvendige arbeider på Vestfoldbanens spor fra Drammen til Skoppum. Gardermobanen blir stengt fra lørdag ettermiddag til søndag morgen.

  Helgearbeid på Vestfold- og Gardermobanen
 • Ny runde med omfattende helgearbeider

  Arbeidet med å modernisere jernbanenettet pågår for fullt. Denne helgen er det duket for omfattende arbeider på Østfoldbanen. Sørlandsbanen og Randsfjordbanen.

 • Varsel om oppstart av reguleringsplan for Nittedal stasjon

  Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det at Jernbaneverket starter arbeidet med detaljregulering for Nittedal stasjon.

 • ERTMS: Ustabilt på Østre linje

  Etter en vellykket utbygging og implementering av ERTMS-anlegget på Østre linje avdekker Jernbaneverket noen feil som skaper en del problemer for trafikkavviklingen på strekningen.

  ERTMS: Ustabilt på Østre linje
 • Flåmsbana når 760.000 passasjerer i år

  Flåmsbana kommer i år til å sette ny passasjerrekord nok en gang. – Innen året er omme regner vi med å nå 760.000 passasjerer, sier daglig leder Sivert Bakk i Flåm Utvikling.

  Flåmsbana når 760.000 passasjerer i år
 • Arbeidshelg på fleire baner 25.-27/9

  I helga 25.-27. september arbeides det på fleire banestrekninger. Dette fører til innstilte tog i delar av helga.

  Arbeidshelg på fleire baner 25.-27/9