Nyheter

 • Vivens blir ny partner i Eress

  Det nederlandske selskapet Vivens blir den 7. offisielle partneren i den norskutviklede organisasjonen for energisparing i tog, Eress.

  Nederlandsk tog
 • Arbeid på Spikkestadbanen

  De første ukene i august skal Jernbaneverket utføre omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på deler av Spikkestadbanen mellom Heggedal og Spikkestad. Strekningen stenges for togtrafikk i 14 dager.

  Skithegga bru på Spikkestadbanen. Foto: Jan Solheim/BMO E
 • Sommerens oppgradering av Jærbanen i havn

  Jærbanen er nå åpnet igjen etter 5-ukers stenging. I mellomtiden har Jernbaneverket gjort viktige utbedringer på strekningen.

  Ny plattform på Klepp
 • Pakking av spor på Trønderbanen i juli

  Jernbaneverket skal pakke sporet på Trønderbanen juli 2015.

 • Miljørapport 2014

  Vil du vite mer om energiforbruket til Jernbaneverket i 2014? Eller hva vi gjorde for å redusere dyrepåkjørsler? Sjekk ut Miljørapporten for 2014!

 • Sporarbeid og stengte delstrekninger i sommer

  Jernbaneverket arbeider målrettet med å bedre tilstanden på jernbanenettet. Her finner du oversikt over sporarbeider og stengte delstrekninger som følge av dette.

 • Totalfornyer Brynsbakken

  Jernbaneverket gjennomfører nå i sommer en total fornying av Hovedbanens to spor i Brynsbakken i Oslo. Skinner, sviller, pukk og underbygning skiftes ut.

 • Storjobb i 16 dager mellom Oslo S og Lysaker

  Jernbaneverket skal oppgradere jernbanen mellom Oslo S og Lysaker i 16 dager fra og med lørdag 18. juli til mandag 3. august. Strekningen stenges for togtrafikk og kundene må benytte alternativ transport.

  Ingressbilde viser arbeider som tidligere er gjort ved Oslo S.
 • Østlandsbyer mangler spor til parkering av flere tog

  Befolkningsveksten og trafikkveksten gjør det nødvendig å bedre togtilbudet på Østlandet. Derfor planlegger Jernbaneverket for flere avganger og flere spor.

 • Sommerstengt på deler av  Vestfold- og Hovedbanen

  Flere banestrekninger stenges for oppgradering i løpet av sommermånedene. I perioden 4. juli til 17. juli blir deler av Vestfoldbanen og Hovedbanen stengt for oppgradering.