Nyheter

 • Ny bru på plass ved Egersund

  I løpet av helgen er den gamle Launes bru 1 på 105 tonn heist ut og skiftet med en ny bru på 220 tonn. Brubyttet er gjennomført med et stort kranfartøy. Også på en rekke andre baner er det denne helgen utført store arbeider.

 • Historisk fornyelse av maskinparken

  Statsråd Ketil Solvik-Olsen markerte i dag fornyelsen av maskinparken i Jernbaneverket ved å døpe den første av 21 flerfaglige arbeidsmaskiner som kommer til Norge. I løpet av ti år skal 30 ulike typer gamle maskiner skal erstattes med tre grunnmodeller.

  Ingressbildet viser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som nettopp har avduket en av Jernbaneverkets nye arbeidsmaskiner.
 • Nye illustrasjoner for korridor 1 på Hamar

  Jernbaneverket viste nye illustrasjoner fra Strandgata på folkemøtet på Hamar. Illustrasjonene kan du se her.

 • Klart for utskifting av 220 tonns stålbru ved Egersund

  Rett før midnatt fredag 26.august starter en omfattende operasjon for å skifte ut stålbrua Launes 1 ved Egersund. I løpet av tre døgn skal den gamle stålbrua i Launes-sundet løftes ut og en ny bru løftes inn.

 • Til redaksjonene: Presseinvitasjon

  Historisk fornyelse av Jernbaneverkets maskinpark. Nye arbeidsmaskiner presenteres.

  Ingressbildet viser en av Jernbaneverkets arbeidsmaskiner.
 • Helgejobb på flere banestrekninger

  Helgen 26.-29. august utfører Jernbaneverket arbeider på Dovrebanen, Hovedbanen, Østfoldbanen, Gjøvikbanen og Sørlandsbanen.

  Denne helgen skal det jobbes på flere banestrekninger.
 • Film: Følg Follobanen!

  Halvert reisetid, Jernbaneverkets største kontrakter, arbeidstakere fra om lag femti land, kombinasjon av nye og gamle arbeidsmetoder, Nordens lengste jernbanetunnel og nytt kollektivknutepunkt. Følg Follobaneprosjektets utvikling i ny film om prosjektet.

 • Sporbygging fullført Holm - Nykirke

  I forrige uke la sporbyggetoget de siste skinnene og svillene i den nye stasjonshallen i Holmestrand. Nå er det 14,3 km sammenhengende dobbeltspor – pluss to ekstra spor på stasjonen.

 • Bane NOR SF er etablert

  Ansvaret for jernbanens infrastruktur og eiendommer skal fra 1.januar 2017 samles i et nytt statsforetak. Navnet på det nye foretaket er Bane NOR SF.

 • CargoNet med ny togpendel til Skåne

  CargoNet oppretter nå et nytt togpar som gir nye forbindelser mellom Norge og kontinentet. Mellom Alnabru i Oslo og Trelleborg kan 100 trailere ukentlig fraktes hver veg fra 3.september.