Nyheter

 • Ringeriksbanen: Opprettholder anbefaling om å velge linje over Helgelandsmoen

  Jernbaneverket og Statens vegvesen opprettholder sin anbefaling om å legge Helgelandsmolinja til grunn for arbeidet med reguleringsplan for E 16 og Ringeriksbanen. Denne traseen er noe mindre negativ for våtmarkene enn Busundlinja.

 • Arbeider på Vestfold- og Sørlandsbanen helgen 5.-7. februar

  Vestfoldbanen vil være stengt mellom Drammen og Skoppum fra 6. februar klokken 21.00 til 7. februar klokken 02.00 og Sørlandsbanen er stengt mellom Klepp og Ogna fra 5. februar klokken 21.00 til 7. februar klokken 11.00. Jernbaneverket skal utføre planlagte arbeider i denne perioden.

  KL-arbeider på Varhaug
 • Regjeringen lyser ut konkurranse om persontrafikk

  Regjeringen vil konkurranseutsette persontrafikken på Sørlandsbanen, Dovrebanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Meråkerbanen.

 • Morten Klokkersveen blir prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16

  Morten Klokkersveen (48) er ansatt i Jernbaneverket som prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. Prosjektet vil være et felles prosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen.

  Foto viser portettbilde av Morten Klokkersveen. Foto: Freddy Fagerheim.
 • Nytt kjernenett for togkommunikasjon satt i drift

  Denne helgen ble en ny sentral for togkommunikasjon satt i drift hos Jernbaneverket. Med den åpnes et nytt kjernenett som skal forhindre at togtrafikken i Norge stanser på grunn av manglende kommunikasjon mellom togledersentralen og lokførere.

 • Utfordrande rehabiliteringsjobb på Bergen stasjon

  I fleire månader framover vil Bergen stasjon framstå som ein byggjeplass. Denne gongen er det dei store stålbogane i toghallen som skal pussast opp.

 • Sikkerheten i 2015: -Planovergangene en betydelig risiko

  Det skjedde 10 sammenstøt mellom tog og bil på planoverganger i fjor. -I tillegg til folk som går i sporet er dette jernbanens største løpende risiko, sier sikkerhetsdirektør Rannveig Hiis-Hauge i Jernbaneverket.

 • Follobanen: Ny milepæl i tunnelen

  På Sydhavna har Follobaneprosjektet sprengt og splittet gjennom flere hundre meter hardt fjell de siste månedene. Nå er adkomsttunnelene inn til den inngående Østfoldbanen ferdig, og drivingen av ny jernbanetunnel kan begynne for fullt.

 • Arbeider i Oslotunnelen helgen 23/1 - 24/1

  Oslotunnelen er stengt for togtrafikk hele lørdag 23.januar. Strekningen Oslo S - Skøyen er stengt på grunn av anleggsarbeider i 24 timer fra lørdag 23/1 kl 04.00.

 • Arbeider på Jærbanen og Askerbanen denne helgen

  Arbeidet med bygging av nye kjøreledninger på Jærbanen pågår for fullt. På Askerbanen stoppes togtrafikken i ti timer på grunn av kontroll av anleggene.