Nyheter

 • Ballastrensing Skjeberg - Halden

  Varsel om støyende arbeid september og oktober

 • Elektrifisering: Rådgivningskontrakt til Norconsult

  Etter hard konkurranse og stor interesse ble til slutt Norconsult valgt som rådgiver for teknisk prosjektering av overgangsbruer og tunneler i prosjektet Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Kontrakten har en verdi på 15 millioner kroner.

 • -Så sykler vi langs Mjøsa

  Med nybygd firefelts motorveg, dobbeltspor og lokalveger har Fellesprosjektet E6-Dovrebanen betydd en ny tidsalder for biler og tog. Nå får også de myke trafikantene et unikt nytt tilbud; den 18,6 km lange turvegstrekningen «Mjøstråkk» med nærhet til strandsonen.

 • Jernbaneverket og Skatteetaten inngår viktig samarbeidsavtale

  Jernbaneverket og Skatteetaten undertegnet i dag avtale om felles innsats mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Formålet er å utveksle opplysninger som bidrar til at Jernbaneverket benytter seriøse leverandører og underleverandører, som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.

  Ingressbildet viser Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skattetaten og Gunnar Løvås i Jernbaneverket som underskriver avtalen.
 • Helgejobb på flere banestrekninger 24.-25. september

  Helgen 24.-25. september utfører Jernbaneverket arbeider på Dovrebanen, Hovedbanen, Østfoldbanen, Bergensbanen, Follobanen og Sørlandsbanen.

  Boretoget i aksjon. Foto: Sjur Rogne, Jernbaneverket
 • Ny bru over Stjørdalselva åpnet

  Mandag 19.september ble den nye brua som fører Nordlandsbanen over Stjørdalselva ved Hell åpnet. Dermed er den gamle brua fra 1902 avløst av ny smekker bru for to spor, og som er klar for elektrifisering.

 • Jernbaneverkets høringsuttalelse om Hamar

  1. juni leverte Jernbaneverket forslag til kommunedelplan og anbefalte korridor 1 vest. Hamar kommune har lagt ut alle tre korridorer på høring. Jernbaneverket står fast ved sin anbefaling, og har levert høringsuttalelse med flere innsigelser.

  Ingressbildet viser korridorforslag for Hamar.
 • Helgejobb på flere banestrekninger 16.-18. september

  Helgen 16.-18. september utfører Jernbaneverket arbeider på Nordlandsbanen, Meråkerbanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

 • Farriseidet-Porsgrunn: Se nye flyfoto!

  Fire år etter byggestart er nå tunnel- og grunnarbeidene på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet så godt som ferdige. Nå er det fullt trøkk på jernbanetekniske arbeider de neste to årene. Se ferske bilder av prosjektet.

 • Helgejobb på flere banestrekninger 9.-11./9

  Helgen 10.-11. september utfører Jernbaneverket arbeider på Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen.