Nyheter

 • ERTMS: Tilbudsforespørsler ute på markedet

  Med utsendelse av tilbudsgrunnlag til prekvalifiserte signalleverandører, avslutter ERTMS-prosjektet en hektisk og avgjørende fase i anskaffelsen av jernbanens nye signalsystem.

 • Fullfører storjobb sør for Lillehammer

  13.juli fullføres årets store jobb med rensing av ballasten og fornyelse av sporet mellom Jessnes og Brøttum på Dovrebanen. Et robust og stabilt spor med bedre komfort er gevinsten.

 • Grenlandsbanen tar deg raskere mellom Oslo og Kristiansand

  Jernbaneverket anbefaler sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i konseptvalgsutredningen (KVU) for Grenlandsbanen.

 • Tunge tak på Oslo S

  Det gjøres også denne sommeren store vedlikeholdsarbeider på Oslo. Åtte av stasjonens spor totalfornyes og det betyr tunge tak.

 • Vedlikeholdsarbeid på Ofotbanen 3. og 4. juli

  Førstkommende søndag–mandag gjennomfører Jernbaneverket omfattende vedlikeholdsarbeid på Ofotbanen, og ordinær togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

  Straumsnes
 • Etterfylling av pukk og justering av spor i Trøndelag

  I juli skal Jernbaneverket etterfylle pukk og justere sporet på delstrekninger mellom Lundamo og Steinkjer. Arbeidene kan medføre noe støy.

 • Bodø stasjon fredet

  Tirsdag 28.juni ble stasjonsbygningen i Bodø fredet. Bygningen ble offisielt åpnet i 1963 og er tegnet av arkitekt Arvid Sundby ved NSBs arkitektkontor.

 • Store forsterkningsarbeider på Nordlandsbanen

  Nordlandsbanen går gjennom mange ulike typer terreng og landskap på sine 728 kilometer fra Trondheim til Bodø. Etter grundig kartlegging forsterkes nå banens underbygning kraftig.

 • Vann med tog fra Vatnestrøm

  Jernbaneverket har besluttet å bidra med ti millioner til bygging av et nytt sidespor på Vatnestrøm på Sørlandsbanen. Bedriften Voss vann skal dermed kunne sende store mengder vann med tog til Kristiansand havn.

 • Nytt kryssingsspor under bygging

  Ved Djupvik på Ofotbanen er nå arbeidet med et nytt kryssingsspor i full gang. Senhøstes neste år skal sporet tas i bruk og kapasiteten på banen økes ytterligere.