Nyheter

 • Østlandsbyer mangler spor til parkering av flere tog

  Befolkningsveksten og trafikkveksten gjør det nødvendig å bedre togtilbudet på Østlandet. Derfor planlegger Jernbaneverket for flere avganger og flere spor.

 • Sommerstengt på deler av  Vestfold- og Hovedbanen

  Flere banestrekninger stenges for oppgradering i løpet av sommermånedene. I perioden 4. juli til 17. juli blir deler av Vestfoldbanen og Hovedbanen stengt for oppgradering.

 • I sommer oppgraderer vi jernbanen

  Jernbaneverket gjennomfører omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på jernbanenettet i sommer.

 • 1120 meters kryssingsspor på 12 uker

  Det er travelt på Rombak stasjon på Ofotbanen i sommer. Kryssingssporet forlenges og traseen forbedres. Alt må være klart i starten på september, vinteren kommer tidlig så langt nord.

 • Siste tunnelsalve fyrt av i Eidangertunnelen

  Onsdag 24. juni ble den siste tunnelsalven til Farriseidet – Porsgrunn prosjektet fyrt av i Eidangertunnelen. Syv tunneler med samlet lengde på 15,3 km er nå ferdig drevet, det var verdt en feiring.

 • Ringeriksbanen: Kvalitetssikring støtter utredningene

  - Utredningene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen om Ringeriksbanen er gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Persontrafikk på Solørbanen!

  Norsk jernbanemuseums karéttog legger søndag ut på en ny tur/retur Hamar-Flisa. Siste gang var i 2010, da man markerte 100 års jubileet for Solørbanens nordre del.

  Ingressbildet viser veterantoget Karoline.
 • Flom- og rassikring på Bergensbanen

  Bergensbanen har store utfordringer knyttet til ras- og flomfare. Gjentatte ganger blir banen stengt på grunn av ras, rasfare eller flom. Jobben med å gjøre banen bedre i stand til å takle vær- og klimautfordringene er omfattende og pågår kontinuerlig.

  Bogelia ved Vaksdal er svært rasutsatt. Her bygges det nå en mur langs E16 for å hindre rasmasser som går over jernbanens rasoverbygg i å komme tilbake ned i sporet fra veien
 • Jobber fram en bedre bane i Gudbrandsdalen

  Nå har ballastrenseverket startet opp med rensing av ballasten på Dovrebanen i Gudbrandsdalen. Strekningen Hundorp – Fron, som fikk store skader under flommen i 2013, er først ut. Resultatet blir en vesentlig bedre og mer robust bane.

  Ballastrenseverket i arbeid på Hundorp
 • Di 3.628 har 50-årsfest på Jernbanemuseet

  Jernbaneverkets egen Di 3.628 har gjort tjeneste for jernbanen i Norge i 50 år i 2015. Dette feires ved ringstallen på Hamar førstkommende lørdag!