Nyheter

 • ERTMS tatt i bruk på Østre linje

  Mandag formiddag kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen erklære Østfoldbanens østre linje åpnet for trafikk med signalsystemet ERTMS. Østre linje er dermed signalmessig Norges mest moderne jernbanestrekning.

  Ingessbildet viser samferdselsministeren som klipper av snora for ERTMS-signalanlegget på Østre linje.
 • Klarsignal for planlegging av Ringeriksbanen og E16

  Regjeringen har nå gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen beskjed om å starte planleggingen av Ringeriksbanen og E16 som et felles prosjekt. Målet er anleggsstart for både bane og veg i 2019.

  Klarsignal for planlegging av Ringeriksbanen og E16
 • Arbeidshelg på Dovrebanen, Hovedbanen og Vestfoldbanen 29.-30. august

  Helgen 29.- 30. august blir det omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på Dovrebanen og Vestfoldbanen. Arbeidene er en del av den omfattende fornyelsen av jernbanens anlegg innebærer at tog innstilles og erstattes med buss

  Arbeidshelg på Dovrebanen, Hovedbanen og Vestfoldbanen 29.-30. august
 • Østre linje planlegger for åpning

  Mandag 31.august skal Norges første strekning med det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS etter planen settes i drift.

  Østre linje planlegger for åpning
 • Nye Rombak kryssingsspor tatt bruk

  Klokken 03.00 natt til 26.august ble det nye kryssingssporet på Rombak på Ofotbanen tatt i bruk. Dette er ett år tidligere enn det som var planlagt!

  Nye Rombak kryssingsspor tatt bruk
 • Travel helg på Rørosbanen

  Denne helga ble det gjennomført mye arbeid flere steder på Rørosbanen og Solørbanen. Stikkrenner, bruer, sporveksler og ny undergang er stikkordene.

  Travel helg på Rørosbanen
 • Rekordmange på åpen dag i Holmestrand

  Hele 1281 personer møtte opp da prosjekt Holm-Nykirke arrangere åpen dag i den nye stasjonshallen søndag 23. august.

 • KVU Østre linjes forbindelse til Oslo

  Jernbaneverket anbefaler en ny planfri påkobling sør for Ski. Med et slikt konsept vil togene på Østre linje være sikret adgang til Follobanen.

  Mulig konsept - planfri kobling sør for Ski (rødt)
 • Steinberg stasjon snart klar for faste togstopp

  Steinberg stasjon i Buskerud er snart klar for gjenåpning. Det siste halve året har det pågått omfattende arbeider på stasjonen.

  Steinberg stasjon snart klar for faste togstopp
 • Ny helg med omfattende arbeider

  Helgen 22.- 23. august blir det omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på Sørlandsbanen, Kongsvingerbanen, Solørbanen og Rørosbanen. Arbeidene er en del av den omfattende fornyelsen av jernbanens anlegg innebærer at tog innstilles og erstattes med buss.

  Ingressbilde viser arbeider ved Ganndal på Sørlandsbanen.