Nyheter

 • Norsk-svensk enighet om jernbane over grensen

  – Dette er et godt forarbeid til en grenseoverskridende utvikling av jernbanen mellom Norge og Sverige, sier regiondirektør Sjur Helseth. 23. mai leverte Jernbaneverket utredningen «Oslo–Gøteborg, Utvikling av jernbanen i korridoren» til Samferdselsdepartementet. Utredningen er gjennomført i samarbeid med svenske Trafikverket. For første gang er denne jernbanestrekningen sett på som en helhet på tvers av riksgrensen.

 • Sporfornyelse på Solør- og Rørosbanen

  I løpet av helgen fikk Solørbanen nytt spor på en strekning mellom Kirkenær og Namnå. Arbeidene ble utført med sporombyggingstog, og nå står årets store jobb på Rørosbanen for tur.

 • Klart for bygging av Djupvik kryssingsspor

  Jernbaneverket har inngått kontrakt med entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) for bygging av nye Djupvik kryssingsspor på Ofotbanen. Arbeidet starter umiddelbart og sporet skal stå klart høsten 2017.

 • Sykkelhotellet i Asker åpnet

  Med trompetfanfare og snorklipping ble det nye sykkelhotellet ved Asker stasjon høytidelig åpnet onsdag 18. mai. Første syklist inn dørene var Askers ordfører Lene Conradi.

  Med trompetfanfare og snorklipping ble det nye sykkelhotellet ved Asker stasjon høytidelig åpnet onsdag 18. mai. Første syklist inn dørene var Askers ordfører Lene Conradi.
 • Store forbedringsarbeider på Østfoldbanen

  På Østfoldbanen fra Moss til Kornsjø har det gjennom flere år pågått store arbeider med å forbedre sporet, skifte ut gamle kabler, bygge nye kabelkanaler og bedre dreneringen. Nå er jobben i full gang også fra Halden mot svenskegrensa.

 • Bergen stasjon pusses opp

  På Bergen stasjon vil det gjennom sommeren pågå arbeider med de store stålbuene i toghallen. Samtidig pågår også opprusting av fasade, vinduer og dører i publikumsarealene.

 • Arbeidshelg på flere baner i pinsen

  I pinsehelgen skal nok en gang gjennomføres anleggsarbeider for å heve standarden på jernbanenettet. Gjennom helgen skal det arbeides på Drammenbanen, Østfoldbanen.

 • Full støtte til innføring av ERTMS

  I revidert statsbudsjett 2016 ber regjeringen om Stortingets tilslutning for å kunne innføre ERTMS på jernbanen innen 2030.

 • Ny belysning på Lillestrøm stasjon

  Jernbaneverket har i løpet av våren 2016 oppgradert belysningen på Lillestrøm stasjon. Samtlige plattformer har fått nye LED-lamper som tilfredsstiller kravene til plattformbelysning, og i publikumsarealene under sporene er alle pærer erstattet med ny LED-belysning.

  Belysningen på Lillestrøm stasjon er oppgradert. Her fra plattform 2.
 • Aker Solutions skal bytte bru ved Egersund

  Jernbaneverket har nå inngått kontrakt Aker Solutions om utskifting av jernbanebrua Launes I på Sørlandsbanen ved Egersund. Brua er i dårlig stand og skal skiftes ut i slutten av august i år.