Standard elementkulverter for Jernbaneverket

Rambøll har prosjektert nye standard elementkulverter på oppdrag fra Jernbaneverket, og disse er nå ferdigstilt.

Innlegging av kulvert. (Foto: Jernbaneverket)
De ferdige kulvertene er dimensjonert etter gjeldene regelverk anno 2015, og kan benyttes på alle baner (med unntak av Ofotbanen) for hastigheter opp til 250 km/t.

Standard kulverter finnes i følgende dimensjoner:

Lysåpning BxH (m)

BK-nummer

2,5x2,0

Bk.800096

2,5x2,5

Bk.800110

3,0x2,5

Bk.800097

3,0x3,0

Bk.800098

3,5x2,5

Bk.800099

3,5x3,0

Bk.800100

3,5x3,5

Bk.800101

4,0x3,0

Bk.800102

4,0x3,5

Bk.800103

4,0x4,0

Bk.800104

4,0x4,5

Bk.800111

4,5x4,0

Bk.800105

4,5x4,5

Bk.800106

5,0x2,5

Bk.800107

5,0x5,0

Bk.800108

5,0x8,0

Bk.800109

 

Kulverttegningene kan finnes i systemdokumentasjon i ProArc, ved å henvende seg til Teknisk dokumentsenter på dshk@jbv.no, eller under leverandørinfo på jernbaneverket.no

Spørsmål om tegningene kan rettes til Åsmund Tøsse på tosasm@jbv.no

Merk: Elementkulvertene regnes som en bru, og det skal utarbeides bruprotokollskisse for alle innlagte bruer. Kulvertene er ikke egnet for vanngjennomgang, kun lett trafikkbelastning på veg som ikke saltes.