Kryss- og Nærføring

Her finner du lenken til Jernbaneverket sitt søknadsskjema for Kryss- og Nærføring på vår grunn.

Det er ofte hensiktsmessig å gjennomføre befaring før søknad sendes til oss.

Ta kontakt med Kabelkontoret på telefon 05280 (sentralbord) eller send oss en mail på kryssing@jbv.no ved behov for veiledning.

Vi inngår avtale med eier basert på våre standardavtaler.

Merk at entreprenører må påberegne lengre saksbehandlingstid ved håndtering av avtaler basert på fullmakt.

Søknad om kryss-/Nærføring sendes ved å fylle ut søknadsskjema her.