Trafikkregler for Jernbaneverkets nett

Vedlagt her er Trafikkregler for Jernbaneverkets nett med utfyllende bestemmelser.

STY dok nr:

Navn:

Rev. nr:

Nytt rev. nr. fra 13.12.2015

STY-602263

Kapittel 0 forside og revisjonsoversikt

005-2015

STY-602264

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

005-2015

STY-602265

Kapittel 2 Dokumentasjon…

005-2015

STY-602266

Bilag til kap. 2

005-2015

STY-602267

Kapittel 3 Skifting

005-2015

STY-602268

Kapittel 4 Klargjøring av tog

005-2015

STY-602269

Kapittel 5 Trafikkstyring

005-2015

STY-602270

Bilag til kap. 5

005-2015

STY-602271

Kapittel 6 Kjøring av tog

004-2013

Ikke revidert

STY-602272

Kapittel 7 Uregelmessigheter og feil

005-2015

STY-602273

Kapittel 8 Arbeid i spor

005-2015

STY-603971

Bilag til kap. 8 fra TS-sirk. nr. 01-2015

000-2015 – nytt STY-dokk.

STY-602276

Kapittel 9 Signaler

005-2015

STY-603074

Kapittel 11 Innholdsfortegnelse

005-2015

STY-603064

Formular 1A

005-2015

STY-603065

Formular 1B

008-2015

STY-603066

Formular 1C

005-2015

STY-603067

Formular 2A

005-2015

STY-603071

Formular 2B

005-2015

STY-603068

Formular 2C

005-2015

STY-603072

Formular 3A

005-2015

STY-603073

Formular 3B

006-2015

STY-603070

Formular 4A

005-2015

STY-603069

Formular 4B

005-2015

STY-602970

Formular 5A

005-2015

STY-602971

Formular 6A

005-2015

STY-603504

Formular 7A

001-2015

Ikke revidert

STY-602279

Kapittel 12

004-2013

Ikke revidert

Kontaktperson i Jernbaneverket: Åge Grønli.