Trafikkregler for Jernbaneverkets nett

Vedlagt her er Trafikkregler for Jernbaneverkets nett med utfyllende bestemmelser.

Her finner du trafikkregler for Jernbaneverkets nett:

 Kontaktperson i Jernbaneverket: Åge Grønli.

Her er trafikkreglene for ERTMS-strekningen Østfoldbanen Østre linje:

Kontaktperson i Jernbaneverket: Jon Inge Schiager Kjernlie.