Prosesskoder i Jernbaneverket

Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Jernbaneverket i entrepriser.

Prosesskoden skal gi ensartede regler for utførelse, kontroll og oppmåling av samme arbeidsart. Den skal lette arbeidet ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag. Dette vil også gjøre det langt enklere for entreprenører å prissette arbeidene, fordi omfang og krav til de enkelte arbeider vil være likt fra tilbud til tilbud, og være angitt i en standardisert, kjent tekst.

Ny utgave april 2016
Jernbaneverkets prosesskoder er nå tilgjengelig i ny versjon. Denne utgivelsen erstatter forrige versjon fra 2014. 

Jernbaneverket teknologi har koordineringsansvar for Jernbaneverkets prosesskoder. De ulike kapitlene har kapittelansvarlige fra ulike deler av organisasjonen.

Kontaktperson i Jernbaneverket: Trine Bye Sagen (trine.bye.sagen alfakrøll jbv.no )