Kompetansekrav

For å kunne levere produkter eller tjenester til Jernbaneverket må leverandøren tilfredsstille Jernbaneverkets krav til kompetanse og kunne dokumentere dette.

Artikkelen "Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur" inneholder oversikt over helsekrav, krav til opplæring, repetisjon av opplæring og kontrollprøver samt informasjon om kompetansebevis.

Spørsmål, påmeldinger og bestillinger som gjelder førerkompetanse for kjøretøy sendes til kompetanseenheten i Transport på e-post: forekompetanse@jbv.no .
Kontaktperson: Marianne Ljosåk ( marianne.ljosak@jbv.no )

Spørsmål og påmeldinger som gjelder kompetanse for hovedsikkerhetsvakter og signalgivere, samt periodiske prøver (kontrollprøver) i trafikksikkerhet for førere, hovedsikkerhetsvakter og signalgivere sendes på e-post til: trafikksikkerhet.transport@jbv.no

Spørsmål som gjelder kjøretøygodkjenning rettes til Bjørn Ukkestad (bju@jbv.no)  i Teknologienheten.

Norsk Jernbaneskole tilbyr opplæring innenfor de relevante fagområdene i jernbanesektoren. Se Norsk Jernbaneskoles Internettside for informasjon om kurstilbudet.

Læreplaner og retningslinjer for jernbanekompetanse finnes her.