Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok

Vedlagt finner du dokumentene som tilhører Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok.

Dokumentene i Sikkerhetshåndboken beskriver Jernbaneverkets system for sikkerhetsstyring, herunder risikoakseptkriterier, risikovurderinger samt rapportering og oppfølging av uønskede hendelser i henhold til Sikkerhetsstyringsforskriften og CSM RA.

Dokumentenes hensikt er å formidle Jernbaneverkets prinsipper. 

Beredskapshåndbok ligger som vedlegg til denne artikkelen.

Ved behov for ytterligere informasjon, kontakt angunn.engebo@jbv.no