Slik sender du fakturaer

Jernbaneverket krever elektroniske fakturaer og kreditnotaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet – ElektroniskHandelsFormat (EHF).

For mer generell informasjon om hvordan komme i gang; se aktuelle linker nederst på denne siden.

 
Fakturafilen må oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende versjon av EHF Faktura.


Jernbaneverket er registrert i ELMA og vårt organisasjonsnummer er 971033533.


For at betalingsdokumentene skal kunne behandles maskinelt er vi avhengige av at alle fakturaer/kreditnotaer er korrekt merket i feltet OrderReference:

<cac:OrderReference>
<cbc:ID>900xxxxxx</cbc:ID>
</
cac:OrderReference>

Verdien “900xxxxxx” i eksemplet ovenfor, er Jernbaneverkets innkjøpsordrenummer.
Dersom innkjøpsordrenummer ikke eksisterer, må feltet Deres referanse fylles ut med vårt koststed eller prosjekt.


Fakturavisningskopier og vedlegg skal være samlet i én felles PDF der fakturaforsiden er første side i bildefilen. Denne inkluderes i XML-filen som et binært vedlegg (Base 64-embedded).


Fakturavisningskopien må alltid ha verdien «Commercial invoice».
Vi anbefaler å bruke verdien «Related document» for alle andre vedlegg.

Er det ikke mulig å samle vedleggene, må hvert av disse inkluderes i EHF-filen som binære vedlegg og ha en verdi i feltet DocumentType. Da kan vårt aksesspunkt sammenstille vedleggene til én felles PDF, før fakturafilene sendes videre inn til Jernbaneverket.

 
Merk at hvis DocumentType feltet sendes tomt, vil ikke Jernbaneverket klare å hente inn dette vedlegget.

Eks.:

<cac:AdditionalDocumentReference>
    <cbc:ID>xxx</cbc:ID>
   <cbc:DocumentType>Commercial invoice</cbc:DocumentType>

<cac:AdditionalDocumentReference>
    <cbc:ID>yyy</cbc:ID>
    <cbc:DocumentType>Related document</cbc:DocumentType>


Du kan få ytterligere informasjon fra Jernbaneverket, ved å sende en e-post til infoeFaktura@jbv.no


 

Meldingsformidler og aksesspunkt

Jernbaneverket benytter OpusCapita AS som vår samarbeidspartner. De fungerer som vårt aksesspunkt og formidler transaksjonene fra våre leverandører inn til våre forretningssystemer.
Vår kontakt hos OpusCapita er Terje Bakke, mobil: 911 35 919, e-post: terje.bakke@opuscapita.com

 

For mer generell informasjon

EHF – Faktura på 1-2-3

Her finner du oversikt over komplette fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF) og videresende dokumentet til mottaker.

Verktøykasse for elektronisk handel