Hvordan bli leverandør

Et første skritt for å bli en leverandør til Jernbaneverket er å være informert om anskaffelser som er planlagt og lyst ut innenfor leverandørens virksomhetsområde.

Jernbaneverket er lovpålagt å annonsere sine anskaffelser i de offentlig tilgjengelige databasene Doffin/TED.  Oversikt over disse finner en ved å benytte linken som ligger under overskriften Doffin lengre ned på siden.

I de fleste anskaffelser benytter vi prekvalifiseringsdatabasen TransQ for å finne kvalifiserte leverandører som får direkte henvendelser om å gi tilbud. Muligheten for å bli kvalifisert lyses ut årlig av vår leverandør bak driften av kvalifikasjonsdatabasen Achilles. Eventuelt kan leverandører ta direkte kontakt med Jernbaneverket eller Achilles for å gjennomføre prosessen for å bli kvalifisert utenom den årlige utlysningen. Mer om TransQ finnes lengre ned på siden.

 Leverandører som tilfredsstiller gitte krav, blir kvalifisert og katalogisert i henhold til leverandørkatalog basert på opplysninger gitt av leverandøren.  En normal kvalifiseringsprosess for en nyregistrert leverandør tar opptil 4 uker fra søknad til kvalifisering.

Ved konkurranser hvor Jernbaneverket velger å benytte seg av muligheten til å sende direkte forespørsler til kvalifiserte leverandører, gjøres dette ved å foreta rettede søk i databasen (basert på leverandørkatalogen) og komme opp med en tilbyderliste.

I mange tilfeller vil vi i forbindelse med søket legge til ytterligere kvalifikasjonskrav basert på opplysninger i databasen eller ved å rette direkte henvendelser til kvalifiserte tilbydere hvor vi legger til krav som må tilfredsstilles for den enkelte konkurranse. Dette gjøres for å sende forespørsler til leverandører som tilfredsstiller alle kvalifikasjonskrav som blir satt til leverandører for en gitt konkurranse.


For å gi tilbud til Jernbaneverket må alle norske leverandører levere attester for betalte skatter og avgifter, dersom anskaffelsen er over NOK 500.000,-. Leverandører søker om å bli kvalifisert gjennom et Web-basert søknadsskjema via Achilles/TransQ.

Hvis vi oppdager at en leverandør er dømt for kriminell aktivitet, korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger vil leverandøren bli avvist å delta i konkurransen.

Vi kan videre utelukke leverandører som er konkurs eller under avvikling, eller har forbud mot å drive næringsvirksomhet.

 


 

 

TransQ

TransQ er en kvalifikasjonsdatabase som utlyses årlig i EU/EØS-området. TransQ benyttes av flere transportorganisasjoner i Norden. Registrerer leverandøren seg for å bli leverandør til Jernbaneverket blir en også kvalifisert på samme måte for de øvrige oppdragsgivere som er benytter seg av TransQ.
 

Doffin

For anskaffelser under EØS terskelverdi (mindre enn NOK 1.000.000,- for varekjøp og mindre enn NOK 40.000.000,- for bygg og anlegg) vil Jernbaneverket foreta utlysning i DOFFIN, så fremt ikke TransQ er valgt benyttet.

Official Journal (TED)/DOFFIN

For anskaffelser over terskelverdi (større enn NOK 1.000.000,- for varekjøp og større enn NOK 40.000.000,- for bygg og anlegg) vil Jernbaneverket foreta utlysning i DOFFIN/Official Journal, så fremt ikke TransQ er valgt benyttet.

Leverandører søker om å bli kvalifisert gjennom et Web-basert søknadsskjema via Achilles/TransQ. Leverandører som tilfredsstiller gitte krav, blir kvalifisert og katalogisert i henhold til leverandørkatalog basert på opplysninger gitt av leverandøren.  En normal kvalifiseringsprosess for en nyregistrert leverandør tar opptil 4 uker fra søknad til kvalifisering.

Ved konkurranser hvor Jernbaneverket velger å benytte seg av muligheten til å sende direkte forespørsler til kvalifiserte leverandører, gjøres dette ved å foreta rettede søk i databasen (basert på leverandørkatalogen) og komme opp med en tilbyderliste.

I mange tilfeller vil vi i forbindelse med søket legge til ytterligere kvalifikasjonskrav basert på opplysninger i databasen eller ved å rette direkte henvendelser til kvalifiserte tilbydere hvor vi legger til krav som må tilfredsstilles for den enkelte konkurranse. Dette gjøres for å sende forespørsler til leverandører som tilfredsstiller alle kvalifikasjonskrav som blir satt til leverandører for en gitt konkurranse.