Slik anskaffer vi

Jernbaneverket er underlagt lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser.

Vår hovedregel for valg av utlysningsform
Basert på markedsanalyse og søk i TransQ for å sjekke om det er tilstrekkelige kvalifiserte tilbydere registrert velges det:

  • Alt 1: Sende konkurransegrunnlaget til kvalifiserte tilbydere i TransQ.
  • Alt 2: Gjennomføre offentlig utlysning i Doffin/TED 


Jernbaneverket har følgende unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 2-1 nr. 7:

  • Kan benytte kvalifikasjonsordning
  • Kan benytte konkurranse med forhandling
Dette gir Jernbaneverket mulighet til å fravike kravet om kunngjøringer ved å forespørre leverandører direkte som er registrert i kvalifikasjonsordningen TransQ. Unntaket gjelder også konkurranse med forhandlinger.

Begge disse forhold gir også Jernbaneverket muligheter til å kunne gjennomføre konkurranser raskere enn minimumskravene til gjennomføringsprosedyrene gitt i forskrift om offentlige anskaffelser.