Anskaffelser

Jernbaneverket kjøper totalt for ca. 13 milliarder kroner hvert år.

Jernbaneverket anskaffer årlig varer og tjenester for nærmere 13 milliarder kroner. Dette utgjør ca. 75 prosent av Jernbaneverkets årlige budsjett. Derfor er det viktig for Jernbaneverket at det gjennomføres gode anskaffelser som foregår i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

På disse sidene finner informasjon om Jernbaneverkets innkjøps-prosess, hvordan du blir leverandør for Jernbaneverkets, hva vi krever av leverandørene og våre nærmeste planer for innkjøp.