Skjerpede krav mot velt fra 0408 2015

Fra 4.august 2015 er kravene skinne/vegmaskiner mot velting skjerpet.

Til brukere, forhandlere og produsenter av skinne-/vei maskiner som ønskes brukt på JBV infrastruktur. 

Jernbaneverket har siden 22. februar 2012 krevet at nye skinne-/veimaskiner skal være utstyrt med RCI (teknisk vern mot at maskinen velter ved bruk av arbeidsutstyr) iht. EN 15746-2:2010 §5.11 for å kunne få JBV vognkort. 

Fra og med 04.08.2015 er kravet skjerpet slik at det ikke ytterligere maskiner uten RCI vil få utstedt JBV vognkort for bruk på Jernbaneverkets infrastruktur dersom de er har funksjonalitet som krever RCI uten at dette er installert. Dette gjelder uavhengig av tidspunkt maskinene første gang ble tatt i bruk på skinner i Norge eller utlandet. 

Maskiner uten RCI som allerede har JBV vognkort eller JBV brukstillatelse har dispensasjon fra krav om RCI inntil videre. Fornyelse av JBV vognkort / JBV brukstillatelse og JBV TKF (teknisk kontrollfrist) for slike maskiner vil fremdeles bli utført i henhold til standard prosedyre. 

Eventuelle spørsmål rettes til kjoretoyteknologi@jbv.no  

 Information in English:

To users, dealers and producers of road-/rail machines intended for use on JBV railway network in Norway 

From 22.02.2012 Jernbaneverket (JBV) has required that all new road-/rail machines shall have RCI according to EN 15746-2:2010 §5.11 in order to receive JBV-vognkort. 

Jernbaneverket (JBV) has now decided to extend this requirement to all machines that do not already have JBV vognkort independent of when they were first time used on rail in Norway or abroad. 

From 04.08.2015 it is decided to stop first time issuing of JBV vognkort for all vehicles without RCI which shall have RCI according to EN 15746-2:2010 §5.11. 

Machines that already have JBV vognkort or JBV brukstillatelse will have dispensation until further notice. Renewal of  JBV vognkort / JBV brukstillatelse and JBV TKF (teknisk kontrollfrist) for such machines will continue according to standard procedure. 

Questions may be forwarded to: kjoretoyteknologi@jbv.no