Førerens Regelbok

"Førerens Regelbok Jernbaneverket" er spesielt rettet mot personell som utfører roller ved bruk av kjøretøy i Jernbaneverket.

 Boken inneholder bestemmelser for bruk av kjøretøy i Jernbaneverket når disse ikke er tilstrekkelig beskrevet i øvrige styrende dokumenter.  

Hele teksten i Førerens Regelbok er å anse som krav.

Tekst fra Trafikkregler for Jernbaneverkets nett kan være tatt med når det er hensiktsmessig eller nødvendig for sammenheng i bestemmelsene.