Område Oslokorridoren

Alle relevante E-sirkulære finner du i listen til høyre.

Bane

Strekning

Fra Km

Til Km

AskerbanenLysaker - Asker5,60036,605
Drammenbanen(Oslo S) - Drammen0,00056,163
HovedbanenOslo S - Gamle Eidsvoll0,00069,010
Gardermobanen(Oslo S) - Eidsvoll0,00069,010
Dovrebanen(Eidsvoll) - Lillehammer69,000186,000
Spikkestadlinja(Asker) - Spikkestad24,03039,030
Vestfoldbanen(Drammen) - (Eidanger)56,000192,000
Andre banerAlnabru - Grorud verksted
Andre baner(Oslo S) - Loenga0,1002,000

Pr. 01.04.2014


Eier av elektroanlegg: Vibeke Aarnes

Sakkyndig driftsleder: Paul Grefsrud  916 57 628  pag@jbv.no