Område Vest

Alle relevante E-sirkulære finner du i listen til høyre.

Bane

Strekning

Fra Km

Til Km

Randsfjordbanen(Hokksund) - Hønefoss71,00097,000
Bergensbanen(Hønefoss) - Bergen97,000472,000
Roa-Hønefoss(Jevnaker) - Roa58,42889,270
Flåmsbane(Myrdal) - Flom336,000356,000
Palmafossbanen(Voss) - Palmafoss442,000467,000

Pr. 01.04.2014


Eier av elektroanlegg: Tony Dæmring

Sakkyndig driftsleder: Cathrine Hansen  915 23 033  hancat@jbv.no