Sikkerhetskurs for arbeid i og ved driftssatt jernbane og på Jernbaneverkets anleggsområder

Jernbaneverket jobber for at ingen skal bli skadet knyttet til arbeid i forbindelse jernbanen. Jernbaneverket har derfor utarbeidet et sikkerhetskurs som du må gjennomgå før du kan jobbe i og ved driftssatt jernbane eller på Jernbaneverkets anleggsområder.


Sikkerhetskurset er delt i 3 deler:

  • Del 1 Driftssatt jernbane - omhandler arbeid i og ved driftssatt jernbane.
    Denne delen er et krav til alle som skal jobbe i og ved driftssatt jernbane.
  • Del 2 Anlegg - omhandler anleggsarbeid på Jernbaneverkets anleggsområder.
    Denne delen er et krav til alle som skal jobbe på et av Jernbaneverkets anleggsområder.
  • Del 3 omhandler den spesifikke informasjonen knyttet til sikkerhet for et spesifikt arbeid/prosjekt. Denne delen er et krav før man få starte opp det spesifikke arbeidet eller arbeidsoperasjoner.

Før man kan få gjennomføre del 3, så skal del 1 og/eller del 2 være gjennomført (avhengig av hvor man skal arbeide).

Del 1 og del 2 er lagt opp som e-læring, mens del 3 alltid vil bli gjennomført hos Jernbaneverket.
Hvilket kurs du trenger å gjennomføre skal du ha fått beskjed om fra din leder.
Du vil få følgende valg:

  • Gjennomføre bare del 1
  • Gjennomføre bare del 2

Før du kan starte gjennomføring av kursene, må du logge deg inn eller registrere deg.
(Det anbefales å bruke internet explorer som nettleser).

Starte kurset

Om du får opp pop-up vinduet under, så skal det ikke fylles ut.  Du bare lukker det med å trykke på krysset øverst i høyre hjørne.
 

Har du registrert deg tidligere så logger du inn med Logon ID som du skrev inn under registreringen og passordet.

Om du ikke har registrert deg tidligere så trykker du på «Self-Registration» (under boksen for login).

Fyll inn informasjonen i registreringen på følgende måte:Legg spesielt merke til hvordan du skal lage Logon ID og Registration-Code.

Link til logon/kursside

Kontaktpersoner: