Bestilling av kabelpåvisning skjema

Betingelser og vilkår:

  • Tillatelse til å utføre arbeidene må innhentes på forhånd av Banesjefen
  • Dokumentasjon må vedlegges
  • Meldingen skal sendes senest seks virkedager før graving finner sted
  • Ved maskingraving må det ikke graves nærmere enn 1 meter på hver side av påvist trasé
  • Den som graver er ansvarlig for istandsetting av grøfter etter gavearbeid
  • Kabelpåvisningen er gyldig i én (1) måned etter gitt dato
 
Fornavn:
Etternavn:
Telefonnummer:
E-post:
Firma
Ønsket dato for kabelpåvisning
Velg banestrekning:
Kilometer
Sted
Dato for når graving starter
Dato for når graving slutter
Arbeidets art
Beskrivelse av arbeidene
 
Last opp tegning eller kart over området hvor det skal graves. Filformat bør være pdf-fil.