Leverandørinfo

Jernbaneverkets innkjøp skjer i høve til regelverk for offentlege anskaffelser, og verdien og kompleksiteten avgjer val av kjøpsmetode.

Leverandører av mange ulike typer materiell og eksterne entreprenører må til for at Jernbaneverket skal gjennomføre sine prosjekter. (Foto: Njål Svingheim)
Jernbaneverket er ei offentlig forvaltningsbedrift med ansvar for å etablere, drifte og vedlikehalde komplett køyreveg for kommersiell jernbanedrift i Noreg. Jernbaneverket nyttar fleire verktøy for å tilfredsstille gjeldande regelverk for innkjøp og å få tak i dei riktige leverandørane til kvart kjøp. Sjå menypunkta til venstre for meir informasjon.

Sirkulærer


Viktig informasjon til entreprenører som har hovedsikkerhetsvakter, signalgivere eller førere.

Har ditt firma godkjente hovedsikkerhetsvakter, signalgivere eller førere? Husk at du da må sikre at du får tilsendt sirkulærer, disse får du ved å henvende deg til Jernbaneverket, togekspeditør (TXP), Å l på telefonnummer 32 08 58 01, eller på e-post entrep-sirk@jbv.no.

Firma med mer enn en person med en av funksjonene (hovedsikkerhetsvakt, signalgiver eller fører) må lage egne rutiner for distribusjon av sirkulærer innen eget firma, dette får du informasjon om ved å henvende deg til togekspeditør (TXP) Å l.