Banetekniske planforutsetninger

Som vedlegg til denne siden ligger Jernbaneverkets banetekniske planforutsetninger for ruteplanperiode R 16.

Planforutsetningene omfatter en oversikt over planlagte arbeider i infrastrukturen som påvirker togtrafikken. Oversikten publiseres i forkant av hver ruteendring og er ment som et vertøy i togselskapenes og Jernbaneverkets interne planlegging.