Informasjon for togselskapa

Vi ønsker at du som jobber i et jernbaneforetak enkelt skal finne fram i Jernbaneverket, slik at du raskere og mer effektivt kan få løst dine saker. Våre kundeansvarlige vil hjelpe deg med å finne rette kontaktperson i Jernbaneverket, og vil følge opp at du får den hjelpen du trenger.

Kundeansvarlige persontog

Cecilie Pindsle, markedssjef, e-post: cecilie.pindsle@jbv.no  , mobiltlf: 917 10430

Cecilie Pindsle

Ahsan Ali Syed, kundeansvarlig, e-post: ahsan.ali.syed@jbv.no , mobiltlf: 934 80530

Ahsan Ali Syed

 Kundeansvarlig godstog:

Yngve Andreassen, markedssjef gods, e-post: yngve.andreassen@jbv.no , mobiltlf: 916 55132

Yngve Andreassen


Kontakliste for de enkelte divisjoner:

Infrastrukturdivisjonen
Trafikk- og markedsdivisjonen
Store prosjekter
 

Organisasjonskart (f.o.m 08.09.2014):