3st tog

Marked

Det blir stadig fleire togselskap på norske spor. 12 selskap har no løyve for togtrafikk her i landet.