Marked

Det blir stadig fleire togselskap på norske spor. Ved starten på 2009 var det 14 selskap med løyve for togtrafikk her i landet.