3st tog

Marked

Det blir stadig fleire togselskap på norske spor. 11 selskap har no løyve for togtrafikk her i landet.