Spørsmål og svar til SMS-oblat for parkering

Her har vi samlet en del spørsmål og svar om SMS-oblat på pendlerparkeringene.

Hvorfor skal Jernbaneverket innføre parkeringsoblat?
Jernbaneverket vil prioritere de faste pendlerne på innfartsparkeringene. Mange opplever at parkeringsplassen er full, og flere steder brukes pendlerparkeringen av bilister som ikke skal ta toget. Med denne løsningen sikrer vi at det er kun togpendlere som parkerer på pendlerparkeringen i rushtiden/ arbeidstiden.

På Lier er begrunnelsen de reisendes sikkerhet. Nødetatene varslet i 2012 at de ikke fikk tilgang til stasjonen og tunnelmunningen på grunn av det store antallet feilparkerte biler. Oblatparkering løste dette problemet ved at parkeringen  ble regulert.

Hvordan får jeg parkert lovlig?
Slik gjør du det:
1. Plassér oblaten godt synlig i frontruten.
2. Finn frem reisekort/togbillett og sjekk kort eller kundenummer. Kjøper du billett med app? Bruk kundenummeret som du finner under «min profil».
3. Send SMS til 2300. Skriv:

           JBV     ditt oblatnummer     ditt kort-/billett-/kundenummer

4. Gebyr på kr 50 blir belastet over telefonregningen.
5. Kvittering kommer i retur på SMS, og parkeringen er gyldig når du har mottatt kvitteringen på din
mobil.
6. Husk å fornye parkeringen når perioden er omme. Skriv JBV og send til 2300 for å fornye parkeringen.


Hvor får jeg tak i en oblat?
Jernbaneverket skal sørge for at det er tilgjengelige brosjyrer med oblater i venterommene og brosjyreholdere på stasjonsområdene. 

Må jeg hente ny oblat hver måned?
Nei. Du kan bruke samme oblat hver måned. Oblaten fornyes ved  å sende SMS.

Hvordan vet jeg om parkeringsoblaten ble gyldig?
Du får kvittering på SMS, og belastes 50 kr over mobilregningen. Hvis parkeringsoblaten ikke ble godkjent som gyldig, får du en SMS om det. Hvis du vet at periodebilletten din hos NSB er gyldig, kan du ringe MParks kundeservice på 815 10 165 for å få hjelp til å løse problemet.

Hvorfor må det koste 50 kroner i måneden?
For å drifte systemet må vi innføre en parkeringsavgift på kr 50 per måned. Dette er selvkost, og Jernbaneverket skal ikke tjene penger på ordningen.

Er det gratis å parkere i helger?
Ja. Parkeringsoblaten gjelder på Jernbaneverkets parkeringsplasser fra mandag til fredag kl 0500 om morgenen til kl 17 om kvelden. Det er altså gratis å parkere lørdag og søndag, samt om natten. For parkeringsplasser som driftes av kommuner eller korttidsparkeringsplasser gjelder egne bestemmelser. Les parkeringsskiltene dersom du er usikker.

Jeg har ikke mobiltelefon, eller jeg har ikke et abonnement som tillater fakturering. Hva skal jeg gjøre?
Hvis du har mobiltelefon: Send SMS til 2300 og skriv:
            FAKTURA navn adresse 
Hvis du ikke har mobiltelefon: Ring MParks kundeservice, tlf 815 10 165, og så får du betalingsinformasjon.

Kan jeg bare parkere ved en bestemt stasjon?
SMS-oblaten er ikke knyttet til en bestemt stasjon. Med gyldig oblat kan du dermed parkere uten å betale ekstra ved alle stasjoner hvor SMS-oblaten er innført.

På hvilke stasjoner er det sms-oblat på parkeringen? 
Østfoldbanen: Kolbotn, Ski, Ås, Rygge, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.   
Hovedbanen: Eidsvoll, Eidsvoll Verk, Jessheim, Kløfta, Strømmen.
Drammenbanen: Asker, Lier
Sørlandsbanen: Mjøndalen.
Vestfoldbanen: Sandefjord.
Dovrebanen: Lillehammer, Hamar, Brumunddal og Moelv og Stange.  
Kongsvingerbanen: Sørumsand.  

Hvordan finner jeg billettnummeret mitt?
Det finnes flere typer billetter og kort, og disse kan ha ulikt antall siffer. Her er de vanligste:
1. Kort fra NSB eller Ruter: 16 siffer.
2. NSBs mobilapp: Kundenummer med 7 eller 8 siffer finnes under "min profil".  
3. Månedskort på papir fra NSB: Kundenummer med 7eller 8 siffer.  
4. Ansattårskort: Samme framgangsmåte som for kort fra NSB eller NSBs mobilapp. 

Jeg er bekymret for personvernet mitt, og vil ikke at parkeringsselskap og Jernbaneverket skal vite om jeg har gyldig togbillett.
Verken Jernbaneverket eller parkeringsselskapet lagrer opplysninger om ditt bilnummer, ditt kundeforhold hos NSB eller din bil. Derimot lagrer systemet at parkeringsoblaten er gyldig. Slik kan parkeringsselskapet kun se om du har eller ikke har gyldig parkeringsoblat.

Hvordan kan parkeringsselskapet se om oblaten er gyldig?
Ved kontroll skanner parkeringsvaktene oblaten på bilen, og systemet sjekker at oblaten er aktivert.

Hva med parkeringsplasser for funksjonshemmede?
Dette blir som før: Gratis på oppmerkede plasser.

Hva koster korttidsparkeringen?
På alle stasjoner langs Hovedbanen, Dovrebanen, Østfoldbanen, Vestfoldbanen og på Jernbaneverkets parkering i Lier: 20 kr/ dagen.
På Mjøndalen: 10 kr/dagen.
Ski og Asker: Kommunene har egne satser.    

Er dette ny teknologi?
Nei, dette er samme teknologi som ligger bak for eksempel SMS‐løsning for piggdekkoblaten i Oslo.

Hvem har laget systemet?
Firmaet MPark har utviklet systemet og drifter løsningen for Jernbaneverket.

Hvilke selskaper kontrollerer parkeringen?
Europark utfører parkeringskontrollen på Strømmen, Lørenskog, Kløfta, Jessheim, Eidsvoll Verk, Eidsvoll, Kolbotn og Asker (Lensmannslia), Sørumsand, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Rygge, Ås (fra 2. juni),  Lillehammer, Hamar, Brumunddal, Moelv og Stange (fra 2. juni).
Q-Park kontrollerer Lier, Mjøndalen og Sandefjord.
Ski kommune kontrollerer parkeringene på Ski. 
Asker kommune kontrollerer plassene på Elveroa, Elveplassen og Askerholmen.

Jeg har fått bot, og jeg vil klage på boten. Hvor henvender jeg meg?
Ta kontakt med parkeringsselskapet:
Europark kontrollerer parkeringen på Romerike, Hedemarken, Østfold, i Follo (med unntak av Ski) samt Asker (Lensmannslia).
Q-Park kontrollerer parkeringen på Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.   
På Ski og Asker (Elveroa, Elveplassen og Askerholmen): Se kontaktinformasjon på parkeringsboten fra kommunene.

Jeg har betalt for oblat, men finner ikke en ledig parkeringsplass. Har jeg ikke krav på å få en parkeringsplass?
Vi kan dessverre ikke garantere at alle finner ledig plass. Jernbaneverket har gjort en juridisk vurdering av dette forholdet, hvor konklusjonen er at det er tillatt å selge en rett til parkering, uten at dette betyr at oblatkjøper har krav på parkering. I tillegg ønsker Jernbaneverket at parkeringsplassene skal utnyttes fullt ut. Dersom vi begrenser
antall solgte oblater til antall plasser, vil det daglig være flere plasser som står tomme.

Jeg tar bare toget av og til og har bare enkeltbillett. Får jeg ikke parkert da?
Med unntak av Kolbotn er det mulig å korttidsparkere på alle stasjoner med SMS-oblat. Da må du løse parkeringsbillett på automaten og parkere på oppmerket plass. På Hokksund er det gratis.
På Kolbotn henviser vi til kommunal parkering, eller til parkeringshuset i Kolbotn Torg i gangavstand fra stasjonen.

På andre stasjoner kan jeg hente oblat i billettluken, på Narvesen eller lignende. Er ikke dette mye enklere enn den nye oblaten?
På sikt vil Jernbaneverket ha et enhetlig system for hele landet. Med SMS‐betaling kan vi etter hvert tilby oblat også på stasjoner hvor det verken er kiosk, billettsalg eller andre muligheter for å hente oblat personlig.


Skal oblatordningen innføres på alle stasjoner?
Nei, vi innfører ordningen på strekninger der det er vanskelig å få parkingsplass. Målet er at kun pendlere og ikke andre bilister skal kunne parkere på innfartsparkeringene. Derfor vil vi innføre ordningen på de stasjonene hvor oblatordningen får størst effekt.


Hvorfor kan ikke bare Jernbaneverket utvide parkeringsplassen i stedet for at pendlerne må betale?
Svært mange steder er det ikke mulig å utvide parkeringen på grunn av annen bebyggelse og fordi andre enn Jernbaneverket eier nabotomtene. Vi utvider parkeringsplasser om vi kan, men i det sentrale Østlandsområdet er det trangt om plassen. Jernbaneverket kan samarbeide med kommuner og private aktører som ønsker å bygge parkeringshus.

Jeg skal på ferie og være borte i 3 uker denne måneden?
Oblaten er gyldig i 30 dager. Det kan være ulike priser fra stasjon til stasjon på korttidsparkeringene - sjekk hva som vil lønne seg for deg.  

Er kommunale plasser i Asker fortsatt tilgjengelige for pendlere?
Ja, det er innført SMS-oblat for pendlere på de kommunale parkeringsplassene ved Elveroa og Elveplassen og på Askerholmen. Her gjelder fra 1. februar nye regler hvor pendlere bosatt i Asker kommune med JBV-oblat må ha eget Asker-kort i tillegg for å slippe å betale dagavgift på 30 kr. Alle pendlere bosatt utenfor Asker med JBV-oblat kan parkere på de kommunale plassene, men må betale dagsavgift. Vi henviser til oppslag på de kommunale parkeringsplassene og til Asker kommunes nettsider.

Hva skjer med pendlerplassene i det kommunale p-huset St- Croix i Fredrikstad? 
Jernbaneverket har kontaktet Fredrikstad kommune om en mulig videreføring. Disse pendlerplassene ble opprettet som en prøveordning av Fredrikstad kommune i februar 2013. Plassene ble opprettet som en del av det kommunale parkeringstilbudet, og har ikke vært en del av den tidligere avtalen mellom Fredrikstad kommune og Jernbaneverket.

Er det gratis å parkere med elbil i Fredrikstad?
Nei.