Miljøstyring

Jernbaneverket prioriterer arbeidet med miljø høyt, i tråd med nasjonale mål og regjeringens ambisjoner for statlige virksomheter.

I artiklene i menyen til venstre kan du lese mer om hvilke føringer vi har for vårt miljøarbeid, og hvordan vi møter disse føringene i vårt arbeid med miljøstyring. Du finner også mer informasjon om internasjonale prosjekter vi er involvert i gjennom Den Internasjonale Jernbaneunion (UIC).

Bergensbanen. Foto: Astrid Busengdal