Jernbanen i tall

I tabellen finner du noen viktige tall og fakta for jernbanestrekningene i Norge.

 

Nøkkeltall for det norske jernbanenettet per januar 2015
ElektrifisertBanenavnKmKm dobbeltsporBruerTunnelerPlanovergangerStasjoner
 Nordlandsbanen729 29515568841
XSørlandsbanen5461449719012745
XDovrebanen48543224027328
 Rørosbanen384 229646727
XBergensbanen371 20414417233
XØstfoldbanen vestre linje16964131176923
XVestfoldbanen14023981710212
XGjøvikbanen12427579022
XKongsvingerbanen115 6206913
 Raumabanen114 10651794
 Solørbanen94 3111940
XHovedbanen68206651921
XØstfoldbanen østre linje (Ski-Sarpsborg)78 3228811
 Meråkerbanen70 601504
XGardermobanen646024403
XRandsfjordbanen (Hokksund-Hønefoss)54 221702
XBratsbergbanen47 4520482
XOfotbanen39 723435
XDrammenbanen41412711316
XArendalsbanen36 173448
XRoa-Hønefossbanen32 27347 
XFlåmsbana20 221398
XAskerbanen17179810
XSpikkestadbanen14 10086
XTinnosbanen (Hjuksebø-Notodden)9 174172
XBrevikbanen10 1805 
 Stavne-Leangenbanen6 10201
XGodssporet Alnabru-Loenga7 0000
XAlnabanen5 6010
XSkøyen-Filipstad210010
        
 Sum baner med regulær trafikk386724624366882879337
        
 Sum baner ikke regulær trafikk352  012145687 
        
 Sum Jernbaneverkets nett421924525577333566337

 "Stasjoner" i tabellen angir steder med stopp for persontog. I jernbaneteknisk forstand er tallet på stasjoner langt høyere.

Her er noen flere nøkkelfakta:

Største stigning/fall: 55 o/oo på Flåmsbana

Høyeste punkt i dag: 1237 m.o.h. inne i Finsetunnelen på Bergensbanen

Lengste tunnel: Romeriksporten på Gardermobanen, 14580 meter

Lengste rette strekning: I Kvineshei tunnel på Sørlandsbanen, 9020 meter rett spor

Lengste jernbanebru i dag: Bru over Strømsøløpet i Drammen, 454 meter lang

Laveste punkt: 10,3 meter under havoverflaten i Oslotunnelen

Nordligste punkt: Ved Ofotbanens kilometer 6,80 mellom Narvik og Straumsnes stasjoner, 68 gr. 27,6" nord

Tettest trafikkerte enkeltspor: Bergen - Arna

Tettest trafikkerte dobbeltspor: Oslo S - Skøyen

Nye banestrekninger under bygging (2015): Parseller på Vestfoldbanen (Holm - Holmestrand - Nykirke), Larvik (Farriseidet) - Porsgrunn, Dovrebanen (Minnesund - Kleverud), dobbeltspor Arna - Bergen, dobbeltspor Hell - Værnes og  Follobanen (Oslo S - Ski). (Se under Prosjekter)

Sidebaner med godstrafikk:
Randsfjordbanens nordlige del, Hønefoss - Hensmoen (10km) har jevnlig godstrafikk. 
Numedalsbanen Kongsberg - Svene - Flesberg (30km) har faste godstog (tømmer og flis fra Flesberg, samt periodevis trafikk fra Svene pukkverk.
(Disse to strekningene er formelt sett "skifteområder" underlagt henholdsvis Hønefoss og Kongsberg stasjoner). 
I totalsummen for 'Jernbaneverkets nett' inngår også tilknytningslinjer og spor til og fra godsterminaler.

Publisert av: Njål Svingheim