Spørsmål og svar

Her svar på noen spørsmål som vi ofte får. Finner du ikke svar på ditt spørsmål, kan du sende det til oss ved å bruke "kontakt" valget øverst.


Hva er forskjellen mellom NSB og Jernbaneverket?

Jernbaneverket skal drive og utvikle det norsk jernbanenettet. Vi har bl.a. ansvaret for spor, signalanlegg, informasjon på stasjonene og vedlikehold og utbygging av jernbanenettet i Norge. NSB AS er et av flere togselskaper som transporterer mennesker og gods på dette nettet. Jernbaneverket er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet. NSB AS  bærer det forretningsmessige ansvar for togdriften, og finansierer investeringer gjennom egen inntjening eller ved låneopptak. Eier av NSB AS er staten ved Samferdselsdepartementet, og samferdselsstatsråden er NSBs generalforsamling.

Hvilke selskaper trafikkerer det offentlige jernbanenettet i Norge?

Norge har i dag flere trafikkutøvere som gjennom sportilgangsavtaler får benytte Jernbaneverkets banenett. Disse er NSB AS, NSB Gjøvikbnanen AS, Flytoget AS, SJ AB, CargoNet AS, Cargolink AS, Malmtrafikk AS, Green Cargo AB, TX Logistik AB, Peterson Rail AB, Hector Rail AB, Railcare Tåg AB og Tågåkeriet i Bergslagen AB.

Hvor stort er det norske jernbanenettet?

-Det offentlige jernbanenettet er på litt over 4000 kilometer. Om lag 80% av trafikken avvikles med elektriske tog.

Hvem eier stasjonene?

De fleste stasjonsbygningene eies av NSBs eiendomsselskap ROM Eiendom AS.  Jernbaneverket er ansvarlig for bl.a. publikumsarealer, adkomster, parkeringsplasser og øvrige offentlige fasiliteter som er nødvendige for brukerne av togtjenester. Jernbaneverket betaler leie til ROM Eiendom for de arealer som benyttes venterom etc.

Hva gjør en togleder?

Toglederen overvåker togenes bevegelser fra et kontrollrom og har ansvar for togframføring over en lengre strekning. Toglederen stiller signaler for ut- og innkjøring av tog på de fjernstyrte stasjonene, og programmerer kryssinger av tog på disse stasjonene.

Hva er en trafikkstyrer - txp?

På alle stasjoner som ikke er fjernstyrt, må det være en trafikkstyrer - txp. Txp skal sørge for at sikkerhetsreglementet for togframføring følges ved å ivareta nødvendig sikkerhet når toget er på stasjonen og/ eller passerer stasjonen. Txp har et to cm bredt rødt bånd rundt uniformslua. 

 Les om mer jernbanens begreper her - ordforklaringer.