Jernbaneverket

Med Togkart kan du følge bevegelsene til alle tog i Norge. Ved hjelp av kartet kan du kan se hvor alle togene som er i trafikk på hele jernbanenettet befinner seg.

Nyheter

  • Ingressbildet viser fronten på tunnelboremaskinen Magda Flåtestad.
    Full TBM-produksjon på Follobanen

    Follobanens fjerde og siste tunnelboremaskin har startet sin ferd i retning Ski. Alle maskinene er nå i gang med å bore den nye tunnelen mellom Oslo og Ski.

Avganger

Her gis det til vanlig sanntidsinformasjon om togtrafikken. Tjenesten er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Vi beklager dette, det jobbes med å rette feilen.
Kunne ikke finne noen avganger for den valgte stasjonen
Avgang Tog til Spor